Glemmen nye kirke

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk
Glemmen nye kirke
FylkeØstfold fylke
KommuneFredrikstad kommune
ProstiFredrikstad Domprosti
BispedømmeBorg bispedømme
Koordinater59.215735,10.938759
FellesrådFredrikstad kirkelige fellesråd
Kirke-id010601001
Soknekatalognr05080302
BygningsgruppeKirke etter kirkeloven (§ 17)
VernestatusListeført (etter 1850)


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Glemmen nye kirke, hovedkirke for Glemmen fra 1883, oppført av tegl 1853 på godset Nygards grunn i Fredrikstads nordre utkant. Teglkirken brente 1944, de stående murer ble delvis brukt til den nye kirken som ble innviet 1949.

Kirken fra 1853

Kirken fra 1853 ble oppført etter tegning av byggmester J. F. Lühr, Christiania. Det var en langkirke med vesttårn. Den ble 1885—88 utvidet til korskirke etter tegning av ark. H. Thrap-Meyer. Koret var polygonalt avsluttet og åpnet seg i full bredde ut mot skipet. Murene var utvendig upusset, og lisener delte murene i felter med høye, rundbuete vinduer. Korsarmene hadde valmtak, og takstolen ble støttet av stolper fra skipsgulvet. Vesttårnet hadde rundbuet vestportal og små, rundbuete vinduspar i 2. og 3. etasje. Murene var avsluttet med gavler som bar høy, 8-kantet, platetekket hjelm med spir og fløy.

Altertavle anskaffet ved gaver 1871; storfelt med oljemaleri av Brun, forestilte Jesus i Getsemane. Gotiserende ramme. Knefallet var buet i midtfeltet og ført rett inn mot nord- og sydveggen. Prekestol ved korbuens nordside med oppgang fra skipet; enkle fyllinger med gotiserende ramverk. Sammenhengende galleri langs korsarmer og skipets vestre del. Opprinnelig var det anbrakt 25 lukkete stolesteder på galleriet (iflg. C. Plünneke). Orgel † forært av trelasthandler Peter Gelertsen 1854 (iflg. Plünneke). Nytt orgel † 1888. 2 klokker.

Kirken fra 1950

Bygningen

Kirken ble etter brannen gjenoppført etter tegning av ark. Arnstein Arneberg. De stående murer ble beholdt med sine lisener og rundbuete vinduer, men kirken ble forlenget mot øst og vest og fikk et mektig vesttårn.

Murene er utvendig upusset, innvendig pusset og hvitmalt. Koret har rundbuet åpning i full bredde ut mot skipet og har fått rett avslutning. Østmuren har freskomaleri som får sterkt sidelys av vinduer og innrammes av en skjermvegg med søylebåret arkitrav. På hver side av koret er det bygget sakristier, og i underetasjen er det innredet gravkapell med direkte inngang fra det fallende terreng. Vestre korsarm deles i 3 skip av murer med brede, rundbuete arkader. Midtskipet og koret har tretønnehvelv. Det tegltekkete taket har valm over nordre og søndre korsarm, men er laget noe steilere enn tidligere. Det 4-kantete vesttårnet har rektangulær, rikt utformet vestportal og små, rektangulære åpninger. Over døren sitter et granittrelieff som forestiller Michael mellom Johannes og Moses, utført av Emma Matthiasen. Tegltårnet avdekkes med et flatt pyramidetak med kraftig takutspring og bærer en 4-kantet, mindre klokkepaviljong av granitt. Den har slanke åpninger med balkonger foran og bærer lanterne med spir og kors.

Interiør og inventar

Innredningen er tegnet av ark. A. Arneberg. Døpefont med himling under korbuens sydside, prekestol med himling innarbeidet i korbuens nordvestre hjørne. Gallerier over tverrskipene med brystningen innarbeidet i langskipsmurenes bueåpninger. Stort vestgalleri med orgel. Interiøret domineres av Hugo Lous Mohrs Kristusbilde på altermuren. Korets murer samt murer og pilarer i skipet er hvitkalket. Svikler og galleribrystninger er dekorert av Kåre Mikkelsen Jonsborg. Skipets hvelv er gråhvitt med dekor i blågrått, sennepsgult, lyst blått og rødbrunt. Dørene er blågrå med grå postamenter hvorover klassisistisk vase i grått og gull.

Alterring

Alterring med smijernsrekkverk.

Døpefont

Døpefont av tre; 8-sidet, kalkformet, med 6-sidet, utskåret himling. Farver: blågrått, stengrått, rødbrunt og gull.

Prekestol

Prekestol; rund, utskåret bl. a. med en stor Johannesørn samt medaljonger med duer. Kroneformet himling. Veggpanel med krusifiks. Farver: blågrått og gull.

Prekestolen fra Glemmen gamle kirke står oppstilt i gravkapellet; renessansearbeide, 4 fag, storfeltenes fyllinger flankeres av halvsøyler, de nedre smalfelter av bosser. Spor av gammel innskrift: «HTLS/HID og NNS/ALD 1665». (Niels Nielssønn Bierring og Appelone Iversdatter, sml. dåpsfat i Glemmen gamle kirke).

Benker

Benker med rektangulære vanger. Farver: sennepsgult, grått og rødfiolett. Høyryggete, veggfaste korstoler, malt i blågrått og grått med rødbrunt og gull. Setene har røde puter med gullfrynser.

Orgel

Orgel bygget av orgelbygger J. H. Jørgensen, Oslo. Prospekt med 7 rekker piper. Foran prospektet en stor, forgylt engel, utført av Josef Grimeland.

Malerier

3 presteportretter, malt etter fotografi, de 2 er utført av Tidemand Gjørud og forestiller L. S. Koren og P. St. Koren, det 3. er malt av Anton Gundrosen og forestiller John Kr. Storsteen.

Rituelle kar

Kalk; sølvplett med krans. Stpl. Theodor Møllers patent. Disk; sølv, stpl. F. B R INC K 13 1/4 L 1853. (Fredrik Brinck, Chra.)

Kalk og oblateske; sølv, stpl. Th. Marthinsen, Tønsberg. Forært til minne om fru Jenny Hansen 1949.

80 særkalker; sølv. Stpl. Hestenes. Forært av Astrid og Truls Ambjørnsen, Azora og Rolf Marthinsen samt tub.foreningene for Trara, Trosvik og Veum.

Dåpsfat med små støpte englehoder langs kanten. Stpl. F. BRINCK, 13 1/4 L 1853.

Dåpsfat; sølv. Stpl. David-Andersen (Oslo). Forært av Rolf og Sissi Apenes 1949.

Paramenter

Antependium; ull, sennepsgult med brodert kristogram.

Messehagel; rød fløyel med gullgaloner, Jehovategn i strålekrans samt kors og kristogram.

3 nye messehagler; ull, fra Den Norske Husflidsforening 1951 (fiolett, grønn samt lyseblå og gråhvit).

Lysstell

Alterstaker; messing. Forært av brødrene Syversen.

5 6-armete messingkroner under galleriene.

Små messinglampetter på langskipspilarene. Indirekte lys over langskipsveggene.

Klokker

2 klokker, støpt av O. Olsen & Søn, Nauen; kalt St. Olav, Martin Luther og Hans Nielsen Hauge.

Blomstervaser

2 blomstervaser; sølv (stpl. DavidAndersen) forært av Glemmen kirkeforening.

Møbler

Stoler med gyldenlær; barokkopier, 2 av dem forært til den brente kirke av handelsgartner Chr. Hannestad.

Diverse

Tårnur; elektrisk, levert av Johs. Dahl, Moss.

Tepper; rød halvfloss, dekker korets og skipets gulv.

Kirkegård

Kirkegården innviet 1853, utvidet 1874. Vestre del er parkmessig behandlet.

Kilder

  1. Kallsb. påbegynt 1883. (Prestearkivet.)
  2. C. Plünneke i Fredrikstad blad 21—10—1944.
  3. Vigselen av Glemmen kirke. Fredrikstad 1949.
Tegninger
  1. Arnstein Arnebergs tegninger oppbevares i kirken.