Håpets kapell

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Ellen Marie Magerøy, Hans-Emil Lidén

Bakgrunn

Møllendal kirkegård ble tatt i bruk i 1874. Til samme tid sto et kapell ferdig, og i tilknytning til kapellet ble landets første krematorium installert i 1907. Krematoriet ble i 1939 avløst av et nytt krematorium ved Solheim kapell.

Det første kapellet på Møllendal var en tofløyet bygning i sveitserstil. Det ble i 1971 erstattet av to nye kapeller, Håpets og Troens kapell, bygget etter tegning av arkitektene MNAL Aall & Løkeland. De har henholdsvis 50 og 150 sitteplasser.

Bygningen

Håpets kapell ligger vest for Troens kapell. Det har kvadratisk grunnplan. Rommets akse ligger diagonalt med katafalk og talerstol i nordvestre hjørne og inngangsdør i motstående hjørne.

Bygningen er bygget på samme måte som Troens kapell med trekantede, slanke betongpilarer som parvis bærer takkonstruksjonens betongdragere, samt utfyllende vegger av naturbetongplater mellom pilarparene. Flatt tak båret av betongdragere i stjerneform. Taket er underkledd med «svevende» himling av furu.

Utenfor inngangsdøren i det sørøstre hjørne er det en liten forhall. Den har teglmurte vegger og teglsteins gulv.

Interiør

Katafalk og talerstol i nordvestre hjørne, orgelgalleri over inngangsdøren i sørøstre hjørne. Farger: Som i Troens kapell.

Inventar

Skulptur

Også i Håpets kapell henger det et smijernskors fra det gamle kapellet på veggen bak katafalk og talerstol.

Talerstolen

Talerstolen er tresidet og støpt i betong.

Benker

Benker av samme type som i Troens kapell.

Orgel

Orgelet er levert av samme fabrikk. Det har 7 stemmer og byggenr. 53. Belysningen har ensartet utforming i de to kapellene.

Lysstell

Lysstell som i Troens kapell.

Klokketårn

Klokketårnet, som også fungerer som skorstein, har to klokker, begge levert av O. Olsen & Søns klokkestøperi, Nauen pr. Tønsberg.

Kirkegård

Samlet areal ca. 125 000 m2. Parkmessig behandlet med trær og blomster. I 1971 i alt ca. 26 200 graver, hvorav ca. 20 700 kistegraver og ca. 5 500 urnegraver.

Kilder

  1. Skriftet Møllendals kapell, Bergen 1971.