Haga kapell

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk
Haga kapell
FylkeHordaland fylke
KommuneSamnanger kommune
ProstiMidhordland
BispedømmeBjørgvin bispedømme
Koordinater60.386182,5.767835
FellesrådSamnanger sokneråd
Kirke-id124200201
Soknekatalognr06070101
BygningsgruppeKirke etter kirkeloven (§ 17)
VernestatusIngen


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Hans-Emil Lidén

Bakgrunn

Tanken om å bygge en kirke på Tysse i Samnanger ble lansert i 1920-årene. Som en midlertidig løsning ble Tysse bedehus, bygget 1903, vigslet til kapell i 1920. I 1944 ble Tysse kirkeforening stiftet, og i 1962 fikk kommunen kr. 250.000.- i gave fra en privatmann til bygging av ny kirke. Kirketomt ble pekt ut av kommunen i 1967. Høsten 1992 ble byggearbeidet igangsatt. Grunnstein ble nedlagt 11. oktober 1992. Kirken sto ferdig og ble vigslet 5. februar 1995. Den er for en stor del reist av privat innsamlede midler. Arkitekt har vært Helge Hjertholm.

Bygningen

Kirken ligger på Haga, på oppsiden av den gamle riksveien ved avkjøringen til Langeland-gårdene. Anlegget er delt i en kontorfløy og en kirkefløy ved en tverrgående korridor med hovedinngang til hele anlegget i nordvest, og nedgang til underetasjen i sydøst. Under-etasjen skal etter planen inneholde forsamlingslokaler med kjøkken, garderobe, toaletter m.v. men denne del av bygningen er ikke gjort ferdig.

Kirkefløyens grunnplan er komponert over tre kantstilte kvadrater, det ene utenpå det andre, eksentrisk plassert på diagonallinjen nordøst-sydvest som er bygningens hovedakse. Indre kvadrat, som omskriver korpartiet, og mellomste kvadrat, som omskriver selve kirkerommet, er forskjøvet mot ytre kvadrats sydvestre hjørne. Dette kvadratet omskriver menighetssaler og flankerende sakristiutbygg som omkranser bakre del av kirkerommet. Ytre kvadrats hjørne mot nordøst er avskåret av inngangskorridoren. Derved får kirkefløyen en tresidet bakvegg som bidrar til å dele kirkerommet opp i tre sektorer. Korkvadratets hjørne mot sydvest er likeledes avskåret, og veggen som dekker åpningen danner korpartiets bakvegg. Korparti og kirkerom er forøvrig flankert av to smale «omganger».

Korpartiet har høyt, flatt tak, mens kirkerommet har et tresidet tak som skråner ned mot og delvis over menighetssalene som forøvrig har flate tak i flukt med sakristienes og omgangenes flate tak. Kontorfløyen har flatt tak i samme nivå, mens inngangskorridoren har et salformet tak av glass som hever seg over de flate takene.

Underetasjen og etasjeskillet mellom den og hovedetasjen, er støpt i betong. Hovedetasjens bærende konstruksjoner består av laminerte dragere som dels er kantstilt som støtter, dels ligger som bærende bjelker i tak og vegger. Veggene er kledd med plater utvendig og innvendig, bortsett fra kirkerommets to høye vegger som har diagonalstilt trekledning utvendig og stående panel innvendig. Kirkerommets tak er underkledd med tilsvarende stående panel mellom dragerne som bærer taket.

Kirkerommet får lys gjennom smale, loddrette spalter i veggene og fra en tilsvarende smal vannrett spalte mellom vegg og tak i bakre del av bygningen. Forøvrig får omgangene overlys fra glasstak. Dørene fra korridoren til menighetssalene er av glass med gitterverk av tre. Planlagte (folde?) dører mellom menighetssaler og kirkerom er foreløpig ikke kommet på plass.

Gulvet i hele hovedetasjen er belagt med keramiske fliser. Det ligger i samme plan i hele etasjen.

Interiør

Korparti med bordalter og prekestol i kirkerommets sydvestre hjørne. Døpefont på gulvet ved fremste stolerad. Orgel i søndre omgang lengst frem mot korpartiet. Stolerader i rett vinkel på hverandre, skilt av midtgang.

Farger

Umalt, laminert treverk. Panelte vegger og takflater er kalkbehandlet. Forøvrig er veggene hvite. Gulrøde teglfliser på gulv. Grønne sete- og ryggtrekk på stolene. Umalt alterbord, prekestol og døpefont.

Lys og varme

Elektrisk belysning fra en rekke spotlights og skjulte lysstoffrør. Gulvoppvarming.

Inventar

Alter

Bordalter, langstrakt, uregelmessig sekskantet på to brede ben. Umalt laminert tre. På veggen bak alteret lite teppe med kors på blomsterbunn. Applikert arbeid.

Alterring

To enheter, en på hver side av alteret. Enkel håndlist med hylle for særkalker som bæres av spinkel, rettsidet treramme. Kneleputer med grønt ulltrekk.

Døpefont

Fire rette ben av laminert tre som bærer utkragende «kum» med utsparing for dåpsfat. Umalt.

Prekestol

Formet som en ramme av kantstilte, laminerte bjelker som bærer lesebrett. Fronten er dekket av et tregitter. Umalt.

Møbler

Armstoler med grønt sete- og ryggtrekk i ullstoff.

Orgel

Enkelt harmonium.

Malerier

På den ene omgangsveggen henger tre fargetresnitt «Kjærleiken i farsaugo», «Han er sandeleg opstanden» og «Rom for anden» sign. A. Storaas -95. På den andre omgangsveggen henger et fargelitografi «Lys faller inn» sign. Lars Espelid -93.

Rituelle kar

Alterkalk. Sølv. Kubeformet kupa med nebb. Sylindrisk skaft med nodus forsynt med fire rombeformede knopper. Vid, flat fot med standkant. Gotiserende dekor med spissbue/trepassbord og siksakborder. Gravert på foten: «Tysse kapell fra kirkeforeningen 1947» Stpl. 830 S. Br. Lohne. H. 24.4 cm. Diam. kupa 10.5 cm. Diam. fot 14.1 cm.

Disk. Sølv. Tallerkenformet med gravert kors i bunnen og roser/stjerner på randen. Gravert innskrift på undersiden: «Tysse kapell fra kirkeforeningen 1947». Stpl. 830 S. Br. Lohne. Diam. 14.3 cm.

Oblateske. Sølv. Sylindrisk korpus med utkragende standflate. Svakt buet lokk med kuppelformet, buklet midtparti kronet av korsformet knott. Korpus dekoret med stilisert bladranke. Under: «Tysse kapell fra kirkeforeningen 1947» Stpl. 830 S. Br. Lohne. H. 9 cm. Diam. bunn 15.5 cm.

Vinkanne. Sølv. Noe flattrykt kuleformet korpus med høy, sylindrisk hals med nebb. Hengslet, hvelvet lokk med korsknott. Buet hank. Flat, rund fot. Korpus og hals har samme dekor som alterkalken. Gravert på foten: «Tysse kapell fra kirkeforeningen 1947». Stpl. 830 S. Br. Lohne. H. 30 cm.

50 særkalker av sølv.

Dåpsfat. Sølv. Tallerkenformet. Gravert kors i stråleglans i bunnen. På randen «Tysse kapell fra kirkeforeningen 1947». Stpl. 830 S. Diam. 44.7 cm.

Vannkanne. «Rebekkakrukke», sort med gullkors.

Paramenter

Messehagel. Casulaformet i tynn, lys grå ull med silkefôr. Uten dekor. Mrk. Slabbinck, Belgia.

Lysstell

To alterstaker. Sølv. Høye, med sylindrisk skaft og nodus eller ring. Tilsvarende ringer markerer overgangen skaft/fot og skaft/lyspipe. Flat, rund fot med høy standkant. Standkant og lyspipe dekorert med stilisert bladranke. Innskrift, fot: «Tysse kapell fra kirkeforeningen 1947». Stpl. 830 S. Br. Lohne. H. 44.5 cm.

Klokker

Kirken har ennå ikke kirkeklokke. Den skal plasseres i egen støpul ved kirken.

Blomstervaser

To blomstervaser. Sølv. Traktformet, litt utladende korpus, flat, profilert fot med innskrift «Tysse kapell fra kirkeforeningen 1947». Stpl. 830 S. H. 23.3 cm.

Kilder

Trykte kilder

  1. Me byggjer arbeidskyrkje i Samnanger. Utg. av kyrkjebladsnemnda, red. Britt Haukanes. u.å.

Bilder