Hausaker, forsvunnet kirke

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Christie, Ola Storsletten, Anne Marta Hoff

Bakgrunn

Prestegjeldshistorie Vestre Slidre prestegjeld

I oversikten over kirker i Valdres i de pavelige regnskapsbøker fra 1327 inngår ”ecclesia de Ausaqri” som er plassert mellom ”ecclesia de Slidron” og Lomen kirke, ”ecclesia de Huuam”.[1] En annen henvisning til kirkestedet er et brev fra 1395 med betegnelsen ”Hausaker kirkiu sogn”.[2] I verket Norske Gaardsnavne er kirkestedet knyttet til gården Hausaker som også er nevnt i enkelte middelalderdiplomer, og som i senere tid var et bruk under prestegården i Vestre Slidre.[3]

  1. PNR, s. 24.
  2. DN V 367.
  3. Rygh 1900, s. 284.