Hen, forsvunnet kirke

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Ant. revet allerede i middelalderen. Kirketomten kan ikke lenger påvises med sikkerhet, men iflg. tradisjonen lå kirken på gården Melbys grunn like vest for Hen-gårdene rett syd for veien til Dingtorp, ca. 5 km syd for Eidsberg kirke. Wilse forteller at grunnstenene, som lenge hadde vært synlige, var blitt benyttet til tomtesten på søndre Hen, og «en temmelig anseelig deraf» kunne sees som «hjørnesteen under Fæehuset». Den samme sten er nå innmurt i grunnmuren i hovedbygningen. Den er ikke synlig, men hadde, iflg. eieren, et innhugget kors, ca. 3 tommer høyt, med skrå korsarm og sirkulært markerte ender. Korset kan muligens ha vært et stenhuggermerke.

Kilder

Utrykte kilder

  1. Opplysning ved cand. philol. Helge Frøyset, tegning etter Hans Heens forklaring. (Antikvarisk arkiv.)

Trykte kilder

  1. R.B. 169 (1401) «Hænes kirkia» (kirkens inntekter blir tillagt Eidsberg kirke).
  2. J. N. Wilse: Edsbergs Præstegjeld 1791 (Top. Journ. I, h. 2, Chra. 1791) (hvor han også henviser til biskop Nannestads dokumenter, som var gått tapt).