Henni, forsvunnet kirke

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Anne Marta Hoff, Ola Storsletten

Bakgrunn

Sognekirke i middelalderen og hadde i alle fall en tid egen prest (DN). Den lå på gården Henni på østsiden av Glomma rett overfor Nes hovedkirke. Biskop Jens Nilssøn omtaler den som kapell i 1590-årene, og «Henden Capels gouedtz» føres opp for seg selv i jordeboken for 1574-77, men kirken antas nedlagt ved reformasjonen. (Rygh, s. 366.) Kirken må ha ligget på eller like i nærheten av tunet på Henni gård, hvor det ved flere anledninger er funnet skjeletter under graving for husbygging.

Kilder

Utrykte kilder

  1. Anders Bugge: Ms. om stavkirker (mulige stavkirker) (Antikvarisk arkiv).

Trykte kilder

  1. DN I brev 261 (1339): «Þorbiørn prester aa Hennini».
  2. RB, s. 479 (1394): «Hænnini kirkia».
  3. Povel Huitfeldts stiftsbok, s. 110.
  4. JNV, s. 14.
  5. O. Rygh: Norske Gaardnavne, Akershus, s. 353, 366.
  6. Nes Bygdebok, Oslo 1931, s. 122 (W. Neumann: Kirkene).