Holt, nedlagte kirke

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Sognekirke i middelalderen, lå på gården Holt ca. 6 km øst for hovedkirken i søndre del av bygden Kisa. I biskop Jens Nilssøns fortegnelse over kirkene fra 1590-årene omtales den som kapell, men ble ant. nedlagt ved reformasjonen. Ifølge kallsboken skal kirkenøkkelen ha vært bevart, inntil den 1694 ble overlatt sgpr. Rosing. Gården ligger på en høyde, hvor grunnfjellet hever seg over det småkuperte, skogvokste landskap. Kirken skal ha ligget syd på tunet, der svaberget går frem i dagen og hvor låven nå står.

Kilder

Utrykte kilder

  1. Ullensaker kallsbok. Anders Bugge: Ms. om stavkirker (mulige stavkirker).
  2. Muntlige opplysninger ved Hans Holt.

Trykte kilder

  1. RB s. 253: «Holta sokn»; s. 434: «Holz kirke» (1392).
  2. JNV s. 8: «Holt capell (annex til Ullensager)».
  3. O. Rygh: Norske Gaardnavne. Akershus, s. 314, 333.
  4. Ullensaker. En bygdebok. Bind I. Oslo 1927, s. 101 (Anders Bugge: Kirkene).