Huseby gård, forsvunnet kirke

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

På gården Huseby på vestsiden av Oslofjorden ca. 10 km øst for Hurum kirke, nevnes 1795 «Kirkehagen» og «Kirkehagebråten». (Hurums historie, bd. l, s. 164). Det er mulig at det har stått kirke på gården, men det kjennes ingen tradisjon om det.

Kilder

Trykte kilder

  1. H. K. Busland, Hurum før og nu, Kra 1902.
  2. Hurums historie, bd. I, Oslo 1963.