Hval, nedlagt kirke

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Kirken finnes nevnt i Røde Boks fortegnelse fra ca. 1400 over kirker og deres gods. Samtidig meddeles at den var viet til St. Hallvard. 200 år senere kan Jens Nilssøn opplyse at kirken var forsvunnet. Den må være kommet ut av bruk i reformasjonstiden eller senmiddelalderen. Hval gård er nabo til Frogner kirke, og en kirke på Hval kan ikke ha vært sognekirke.

Kilder

Utrykte kilder

  1. Anders Bugge, Mulige stavkirker, Ms. (Antikvarisk Arkiv).

Trykte kilder

  1. RB s. 97, 552 «Hwals kirkia. Ecclesia n. dedicacio Sancti Haluardi», 15. mai.
  2. JNV s. 3 — Liers historie V, s. 116.