Imshaug, forsvunnet kirke

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Viet Sta. Maria morgenen etter St. Blasii dag, 4. febr. (RB). Kirken lå på gården Imshaug ca. 2 km øst for hovedkirken nær Blakersund, som har vært fergested over Glomma til Blaker. Kirken nevnes 1400 (RB), men er vel nedlagt før eller ved reformasjonen, for Jens Nilssøn omtaler den som «aldeles øde» 1598. Ved kgl. res. av 1861 ble Imshaug og Blakersund, som tidligere hadde sognet til Blaker kirke, henlagt til Sørum prestegjeld.

Fra den nedrevne kirken er 3 planker bevart, som viser at det har vært en stavkirke. Den ene planken var sekundært anvendt som gulv i stabburet, og kom til UO 1901. Den er 255 cm lang, 49,5 cm bred og 14 cm tykk. Utsiden har utskjæringer med ranker og dyr som fortsetter over en halvsøyle med basis og kapitel. Søylen danner plankens ene side og har markert høyre side av en portal. En tilsvarende planke må ha dannet portalens venstre side, og utskjæringen har vel fortsatt på overliggeren. Planken er noe forhugget i begge ender, men søylens basis og kapitel har neppe vært meget høyere, så portalen har vært omkring 260 cm til vederlaget. De 2 andre plankene oppbevares på gården; den ene er 245 cm lang og 42 cm bred, den andre 175 cm lang og 40 cm bred. Begge har not i den ene siden og fjær i den andre, og utsiden er svakt buet som tileveggene i stavkirkene ofte er. Plankene er forhugget i endene og kan ikke fortelle noe om vegghøyden. Hjulkors av smijern, som oppbevares på gården, er ant. et gravkors. Hans Imshaug kunne huske gravstedet (opplysning ved Hans Fyhri 1938, Antikvarisk arkiv).

Kilder

Utrykte kilder

 1. Anders Bugge: Ms. om stavkirkene.
 2. Hans Fyhri: Skriftlige opplysninger (Antikvarisk arkiv).

Trykte kilder

 1. RB s. 443 og 560 «Imishaughs kirkia» (1393 og 1400) Imshaughs kirkia.
 2. JNV s. 9 «aldeles øde».
 3. Årsb. 1888 s. 190.
 4. Lorentz Dietrichson: De norske stavkirker s. 453.
 5. O. Rygh: Norske Gaardnavne, Akershus s. 250, 262.
 6. N. Nicolaysen: Norske Fornlevninger 2 udg. s. 42 f.
 7. Sørum Herred Is. 124 f. (Roar Hauglid).
 8. Acta archaeologica Vol. XXVI Kbh. 1955. (Ole Henrik Moe: Urnes and the British Isles.)
 9. Arb. for UO 1956-57 s. 180 ff. (Martin Blindheim: Brukrusifikset.)
Oppmålinger
 1. Smijernskors og snitt av 2 tiler, 2 blad, m. 1 : 5 ved Håkon Christie (Antikvarisk arkiv).