Kapell ved Haugsund, forsvunnet

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Christian Grawe omtaler i sitt hyldningsdikt til Frederik V et kapell som skulle ha stått ved det gamle sundstedet ved Haugsund. Han regner med at dette var det kongelige kapell som ble påbudt oppført i 1311 og som kaltes Laurentius kapell ved «Aikarn Sund». Her foreligger det imidlertid forveksling med det kongelige kapell i Egersund!

Kapellet ved Haugsund har man ingen nærmere opplysninger om, bortsett fra at navnet «Capitel-Bakke», «Capel-Bakke» og «Helgahus» fremdeles ble brukt om et sted ved det gamle sundstedet i 1700-årene. I 1823 nevner L. D. Klüwer at det «... Ligeover Haugsund er en Bakke, som endnu kaldes Capelhougen: her har i de chatolske Tider staaet et Capel, hvor man holdt Bøn over og Taksigelse for et godt Laxefiske . . .».

Kilder

Utrykte kilder

  1. L.D. Klüwer, ms. 1823. Hist. Mus. Bergen 48a .

Trykte kilder

  1. Christian Grawe, Salve & Vale, Velkomst og avskjedsdikt i anl. av kong Frederik 5's reise gjennom Eiker 1749.
  2. Hans Strøm, Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Prestegiæld, Kbh. 1784.
  3. Lars Hess Bing, Beskrivelse over kongeriget Norge, Kbh. 1796, s. 79.
  4. Nils Johnsen, Eker, Kra. 1914, s. 74.