Kategorier

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk

Hovedkategori

Kategorinavn: Kyrkjer/kirker Denne kategorien markerer at dette er en fagartikkel. Kategorimarkeringen gjør at artikkelen kommer frem på sida "Kirker alfabetisk".

For artikler som ikke er fagartikler, men inneholder generelt stoff/bakgrunnsinfo, brukes kategorien "Infoartikkel".


Sokn

Angis med navn og ordet sokn: "Aurland sokn"


Prosti

Angis med navn og ordet prosti: "Indre Sogn prosti"


Bispedømme

Angis med navn og ordet bispedømme: "Bjørvin bispedømme"


Fellesråd (forvalter)

Angis med navn: "Aurland kyrkjelege fellesråd" eller "Hemsedal sokneråd"

Kommune

Angis med navn og ordet kommune: "Aurland kommune"

Juridisk status

Angis med kode: Kirke etter loven (§17) angis slik: "KL (§ 17)" Kirke i privat eie (§17) angis slik: "P (§ 17)"


Vernestatus

Angis med følgende tekst:

Automatisk freda (før 1650) Automatisk listeført (1650-1850) Midlertidig/mellombels freda (1650-1850) Vedtaksfreda (1650-1850) Listeført (etter 1850) Vedtaksfreda (etter 1850) Midlertidig/mellombels freda (etter 1850)


Epoker

Angis med følgende tekst:

Før 1537 1537 - 1649 1650 - 1850 Etter 1850

Hovedmateriale

Angis med følgende tekst:

"Tre" "Mur/stein"


Plantype

Angis med følgende tekst:

Langplan Korsplan Rektangelplan Åttekantplan Y-plan Vifteplan Sirkelplan Sekskantplan


Publisering

For artikler kun publisert på nett, angis publiseringsår:

"Publiseringsår 2012"

For artikler publisert i bokform, angis kategorien slik:

"Norges Kirker Buskerud bind 1"