Kirke i Vidalen?, forsvunnet

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

I sin «Beskrivelse over Ringeriges og Hallingdals Fogderi» fra 1743 meddeler Iver Wiel sagnet om at det har stått en kirke i Vidalen før Svartedauen. Vidalen ligger i Vassfaret lengst vest i Viker sogn og går mot nord til Hedalen. «. . . Mit paa en Myhr ligger en stoer jordhoug, som kaldes Kirke Myhr hougen, hvor en Kirke eller Capell skal have staaet. . .». Det kjennes ikke spor eller levninger etter kirke her.

Kilder

Trykte kilder

  1. Iver Wiel, «Beskrivelse over Ringeriges og Hallingdals Fogderi», Topographisk Journal 1802—05, s. 172.