Kirken i Manufakturhuset

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Ellen Marie Magerøy, Hans-Emil Lidén

Bakgrunn

Manufakturhuset ble opprettet i 1646 som «børnehus» for gutter og piker i alderen fra 12 år og oppover. Også voksne fikk etterhvert innpass i institusjonen som mer og mer fikk preg av arbeidsanstalt under navn Manufakturhuset. Edv. Edvardsen beskriver anlegget som et stort, vidt, firkantet hus, innelukket på alle sider, med kjellere, kirke og lofter, og med en borg-gård i midten. Det lå, og ligger fortsatt, ved østsiden av Lille Lungegårdsvann, ikke langt fra området hvor Allehelgens kirke og hospital lå i middelalderen.

Bygningen brant ved 1702-brannen, men det er usikkert i hvilken utstrekning den ble skadet da den også før brannen var bygget av stein.

I 1743 ble Manufakturhuset omdannet til tvangsarbeidsanstalt, og i den anledning ble det innredet et kirkerom i første etasje i bygningens nordfløy. Kirken ble innviet 23/7 1744. Ifølge Sagen og Foss var kirken «liden, men rummer dog, foruden Lemmerne, en heel Deel af Bergens Almue, som flittig søger dithen». (Sagen og Foss 1824 s. 423). Hospitalspresten i St. Jørgen kirke var også prest for Manufakturhuset.

Kilder

  1. Edvard Edvardsen, «... Bergen udi Norrige ... Første Part, ... Til Annum 1694.» Utg. av Bergens historiske forening ved Olav Brattegard. B. H. F. S. 55/56, 1949/50. Bergen 1951.
  2. L. Sagen og H. Foss, Bergens Beskrivelse, Bergen 1824.
  3. B. E. Bendixen, Tillæg og Rettelser til Hildebrand Meyers Bergens Beskrivelse, Bergen 1905.
  4. D. Thrap, «Bergens Strafanstalter i 1850-60 Aarene.» B. H. F. S. 18, Bergen 1912.