Kirken på Berge, forsvunnet

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Christie, Ola Storsletten, Anne Marta Hoff

Bakgrunn

I følge tradisjonen skal materialene i Vang stavkirke opprinnelig ha kommet fra en kirke på gården "Byrgje", som er blitt tolket som gården Berge noe vest for den eksisterende Vang kirke.[1] I en beskrivelse fra 1736 heter det at "Paa Gaarden Berge skal i gamle tiider, da den av ridderne har været beboet, staaet […] Kirche, hvis rudera endnu kand sees".[2]

Vang prestegjeld

Beskrivelsen av Vang prestegjeld er under utarbeidelse og foreløpig ikke tilgjengelig.

Kilder

Utrykte kilder

  1. Statsarkivet i Hamar. Toten og Valdres prostis kallsbok,1732-84.

Trykte kilder

  1. L. Hess Bing, Beskrivelse over Kongeriget Norge, Kbh. 1796.
  2. L. Dietrichson, De Norske Stavkirker, Kria./Kbh. 1892.
  3. K. Hermundstad, ”Øye stavkyrkje, som trevyrket no sikkert er funne av”, Valdres, 13.8.1936.
  4. K. Hermundstad, ”Tradisjonen om Bøno-kyrkja og Kyrkje-Bøno gard”, Tidsskrift for Valdres historielag, 1952–56, Oslo 1956.
  5. S. Kolsrud, ”Hermann Ruge. Nokre aktstykke”, Tidsskrift for Valdres historielag, 1952–56, Oslo 1956.
  6. J.B. Jahnsen, Bygget av levende stene … : Middelalderens kirkelige forhold i Valdres, Oslo 1983.

Fotnoter

  1. Dietrichson 1892, s. 338.
  2. Toten og Valdres prostis kallsbok, 1736.