Kirken på Grindhamar, forsvunnet

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Christie, Ola Storsletten, Anne Marta Hoff

Bakgrunn

I tillegg til Øye stavkirke er det også opplysninger om en kirke på Grindhamar i Øye.[1] Kirken er blitt lokalisert til Leikvøllen, der det i forbindelse med veiarbeide omkring 1900 skal det ha blitt funnet menneskeben i en skjæring.[2]

Vang prestegjeld

Beskrivelsen av Vang prestegjeld er under utarbeidelse og foreløpig ikke tilgjengelig.

Kilder

Utrykte kilder

  1. Statsarkivet i Hamar. Toten og Valdres prostis kallsbok,1732-84.

Trykte kilder

  1. L. Hess Bing, Beskrivelse over Kongeriget Norge, Kbh. 1796.
  2. L. Dietrichson, De Norske Stavkirker, Kria./Kbh. 1892.
  3. K. Hermundstad, ”Øye stavkyrkje, som trevyrket no sikkert er funne av”, Valdres, 13.8.1936.
  4. K. Hermundstad, ”Tradisjonen om Bøno-kyrkja og Kyrkje-Bøno gard”, Tidsskrift for Valdres historielag, 1952–56, Oslo 1956.
  5. S. Kolsrud, ”Hermann Ruge. Nokre aktstykke”, Tidsskrift for Valdres historielag, 1952–56, Oslo 1956.
  6. J.B. Jahnsen, Bygget av levende stene … : Middelalderens kirkelige forhold i Valdres, Oslo 1983.

Fotnoter

  1. Jahnsen 1983, s. 91.
  2. Hermundstad 1936.