Kjos (Kiosar), nedlagte kirke

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Viet St. Michael og muligens også Sta. Agnete (RB, s. 428). Sognekirke i middelalderen, i 1398 omtales egen prestegård (RB, s. 428), så «Kirken maa derfor antages at have havt egen Præst» (Rygh, s. 333). Kirken ble ant. nedlagt ved reformasjonen, for Oslo og Hamar bispedømmes jordebok 1574-77 nevner at «Kiuss Capelss goedtz er laght Vnder Forne Hoffuin Kirke» (s. 103).

Kirken skal ha ligget i det området som dekkes av tunene på Kjos-gårdene, ca. 10 km nord-nordvest for hovedkirken og ca. 3 km nord-nordvest for annekskirken Hovin. Nord for tunene ligger Kirkejordet, og kirkegården skal være påvist ved graving for husbygging i senere tid.

Kilder

Utrykte kilder

  1. Anders Bugge: Ms. om stavkirker (mulige stavkirker).
  2. Muntlige opplysninger ved Erling Kjos.

Trykte kilder

  1. DN XI brev 9 (1317-18): «kirkiunne a Kioss».
  2. RBs. 428 (1393): «Kiosarkirkia Sancti Michaelis dedicacio ibidem Agnete virginis».
  3. Oslo og Hamar bispedømmes jordebok 1574-77, s. 103.
  4. JNV s. 8: «Kios capell».
  5. O. Rygh: Norske Gaardnavne. Akershus, s. 324, 333.
  6. Ullensaker. En bygdebok. Bind I. Oslo 1927, s. 101 (Anders Bugge: Kirkene).
  7. Johan Johnstad: Kirkestedet Hovin ved Raknehaugen. Bergen 1959, s. 58-60, 75, 76, 80, 81.