Klund kapell

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk
Klund kapell
FylkeØstfold fylke
KommuneMarker kommune
ProstiØstre Borgesyssel
BispedømmeBorg bispedømme
Koordinater59.524521,11.637113
FellesrådMarker kirkelige fellesråd
Kirke-id011900301
Soknekatalognr02030205
BygningsgruppeKirke etter kirkeloven (§ 17)
VernestatusIngen


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Klund kirke i Rødenes, innviet til Peter og Laurentius 9. febr. Omtaltes som «øde capel» i slutten av 1500-årene (J.N.V.).

Bakgrunn

Middelalderkirken

Middelalderkirken lå på gården Klund som ligger på et nes på østsiden av Rødenessjøen. En kolle ca. 50 m nord for det nåværende kapellet har vært utpekt som mulig kirketomt. Her ligger en del sten, og da fjøset på gården ble oppført 1912, ble det hentet sten fra tomten, men det fantes ikke hugne sten (opplysn. av Olaf Klund).

Kapellet ble innviet 1888 etter at stedet ca. 300 år hadde vært uten kirke. Det ble reist ved frivillige midler etter tegning av ark. Jacob Wilhelm Nordan. Byggmester Kilander ledet byggearbeidet.

Bygningen

Bygningen er oppført av bindingsverk på gråstensgrunnmur og har rektangulært skip med smalere kor som åpner seg i full bredde med en spissbue mot skipet. Skipets nord-, syd- og vestvegg deles av strekkfisker i 3 felter. Vestveggen har i midtre felt portal med våpenhus foran. Langveggene har 3 rektangulære vinduer med midtpost, hver vindushalvdel har spissbue. Koret har ett nordvindu med samme høyde, men halv bredde. Det opprinnelige pulttekkete sakristiet inntil korets sydvegg ble revet 1930 og korets sydvegg fikk et vindu svarende til nordveggens. Inntil korets østvegg ble det oppført nytt sakristi i full bredde og høyde. Det ble polygonalt avsluttet mot øst og avdekket med valmtak. Foran inngangen på sydsiden er det et lite bislag. Alle veggene er utvendig og innvendig kledd med smalt, høvlet faspanel. Utvendig er veggene hvitmalt; strekkfisker, vindusinnfatninger og vindskier er malt guloker. Takstolen har sperrer avstivet med ett sett hanebjelker og vertikalstøtter. Takene er tekket med røde tegl. Skipets loftsbjelker støttes av dragere som er lagt opp på langveggenes strekkfisker. Dragerne understøttes av 2 sett frittstående stolper i skipet. Himlingen av smale, høvlete faspanel er lagt over loftsbjelkene. Den 4-kantete takrytteren med spiss, 8-kantet, sinktekket hjelm sitter over vestgavlen og understøttes av vestgavlens strekkfisker.

Interiør og inventar

Døpefont på korets nordside, klokkerbenk ved korbuens sydside. Prekestol ved skipets østvegg med oppgang langs korets nordvegg. I vest søylebåret galleri med harmonium. Elektrisk lys, ovnsfyring. Interiøret og inventaret var malt i gulbrunt og gråbrunt. Nye farver 1955 etter forsl. av Ove Qvale.

Altertavle

Altertavle i nygotikk med oljemaleri på lerret i storfeltet. Forestiller Kristus som velsigner en knelende mann. Malt av Isak Kaarby 1921. Tidligere hadde altertavlen et stoff med påsydd kors i storfeltet.

Døpefont

Døpefont, tegnet og utført av sgpr. Jørgen Brochmann; kleber, dreide blokker fra Sverige. Kalkformet, 6-sidet skål og skaft, rund fot med innskrift til minne om Brochmann og hans hustru Sophie f. Dybwad. H. 78,5 cm.

Prekestol

Prekestol, oppført i sammenheng med en høy brystning som fortsetter langs oppgangen.

Benker

Benker med sveifet vange og trepassformet bekroning. Klokkerstol, 3-sidet brystning med store fyllinger.

Galleri

Galleri, sammenbygget med de bakerste søyler under himlingen.

Orgel

Harmonium fra 1914.

Rituelle kar

Alterkalk; sølv, ing. innskrift forært til minne om sorenskriver Hellen Marius Nerdrum og hustru Christiane Marie f. Dybwad, stpl. P. A. Lie 1888.

Disk; sølv, utført av P. A. Lie 1888, i bunnen innarbeidet en medalje med relieff av nadverden samt overskrift: «Das thut in meiner Gedachtung». På reversen nadverdens innstiftelse med minimale typer, likeledes på tysk. Iflg. kallsb. ble kalk og disk forært av frøken Kaja Bergh. Medaljen i disken kommer ant. fra Christiansfeld. Diam. 13,9. Medaljens diam. 2,6 cm.

16 særkalker; stpl. Thune, forært av Klund syklubb 1929.

Vinkanne† og oblateske† av sort porselen med gullkors forært av sgpr. de Seues enke (kallsb. 1889).

Vinkanne; sølv, gitt av kirkesanger M. Rande og hustru Kristine 1930.

Dåpsfat; plett, forært av fru Sara Brochmann 1888 iflg. kallsb.

Paramenter

1889 fikk kirken alterduk† med kniplingskant av fru Hildur Brynhildsen, serviett † til altertjenesten av frøken M. Brochmann.

Alterklede †; fiolett silkeplysj med lysegul kniplingsbord.

Antependium; rød plysj.

Messehagel; rød fløyel med gullgaloner og hvitt silkekors, kantet med gullgaloner.

Lysstell

Alterstaker; sølvplett, forært av lensmann Olaus Lund og Laura Lund (kallsb.).

Lysekrone utført av sgpr. Jørgen Brochmann. 20-armet, korpus av tre med armer av ståltråd.

Messingkrone; 18-armet fra 1909.

Messinglampett; 3-armet.

Klokke

Klokke; støpt av O. Olsen & Søn 1888, forært av sgpr. Julius Gude.

Nummertavle

Nummertavle; utført av Sev. Fuglberg.

Kirkegården

Kirkegården er oppfylt av fjellknauser med frodig skog og er uten begravelser. Gruslagt plass sydøst for kirken.

Kilder

  1. R.B. s. 150, 563
  2. J.N.V.
  3. Kallsb. (Prestearkivet.)