Kolbotn kapell

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk
Kolbotn kapell
FylkeAkershus fylke
KommuneOppegård kommune
ProstiFollo
BispedømmeBorg bispedømme
Koordinater59.807038,10.806226
FellesrådOppegård kirkelige fellesråd
Kirke-id021700201
Soknekatalognr02040401
BygningsgruppeKirke etter kirkeloven (§ 17)
VernestatusIngen


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Kirken ligger i Oppegård, som ble skilt ut fra Nesodden som eget prestegjeld 1937. Den er oppført på en lav, skogkledd kolle sydøst for Kolbotn stasjon på en tomt skjenket av gårdbruker Trygve Hansen 1918. Området rundt kirken er parkmessig behandlet.

Bygningen

Kirken ble oppført og innredet for innsamlede midler av byggmester Axel Bjørnstad 1931 etter at kongelig approbasjon var gitt og grunnstenen var nedlagt 1931. Den ble innviet 28. aug. 1932. Kirkens arkitekt, Olav Olson, hadde utarbeidet de første planer 1926, og kirken har meget til felles med Strømmen kirke, som han ledet reisingen av 1923-29.

Kirken har lengdeakse nord-syd med tårn foran skipets nordgavl og polygonalt avsluttet kor mot syd; på korets østside sakristi, på vestsiden rom for dåpsbarn. Murene er oppført av bruddsten, utvendig upusset, innvendig grovpusset. Alle portaler og vinduer er rundbuede. Nordre del av skipet har forhall på hver side. Hver av skipets langmurer har innvendig 2 lisener som deler muren i 3 felter, hvert med ett vindu. De 3 sydvendte murene i koret har hver ett noe mindre vindu. Koret er hevet 3 trinn over skipet og har bred, rundbuet korbue. Himlingen i koret er kledd under loftsbjelkene og utformet som kasettetak. Skipet er åpent helt til mønet og har synlig takstol med sperrer som avstives av ett sett hanebjelker og støtter fra loftsbjelkene. Sperrene bærer åsene under bordtaket. Takene er tekket med skifer. Det kvadratiske tårnet bærer kobberkledd hjelm hvis nedre del er 4-sidet og øvre del er 8-sidet.

Interiør

Døpefont under korbuen i vest, prekestol i skipets sydøstre hjørne med oppgang fra sakristiet gjennom muren. Galleri med orgel ved skipets nordvegg.

Farver

I skipet grønn himling med bjelker i rødt og brunt. Kortaket rødt med staffering i gull, grønt og svart. I taket ble oppsatt en plate med due i glassmosaikk utført av Ellen Hernes 1957.

I koret 3 glassmalerier av Rolf Klemetsrud 1932, motiver: Jesus velsigner fiskene og brødet, Kristi oppstandelse og kvinnene ved graven. Forært av dameforeningen Enighet som også ga 2 små glassmalerier til våpenhuset.

Alter, alterring, døpefont og prekestol er malt i grønt med rødt og gull.

Lys og varme

Elektrisk lys og oppvarming.

Inventar

Alter

Alteret står 3 trinn over korgulvet. Det har Agnus Dei og evangelistsymboler i relieff. Lavt retabulum hvorpå et krusifiks og lysestaker. Alteret forært av dameforeningen Duggdråpen. Krusifikset forært av kaptein Syver Chr. Ultvedt og frue.

Alterring

Alterring, rund med skårne stolper med innbyrdes lang avstand. På hver side utskåret megler med kraftig, utskåret kandelaber.

Døpefont

Døpefonten er formet som et alter med kristogram mellom alfa og omega på siden mot skipet. Muren bak døpefontalteret har nisje hvori skulptur av Jesus og et lite barn. øverst fremspringende baldakin.

Prekestol

Prekestol, 3 fag hvori skulpturer under kloverbladsbue. På midten Moses med lovens tavler, på sidene evangelistene. Avtrappet bunn. Farver fra 1957 ved Ellen Hernes. Prekestolen forært av dameforeningen Enighet. Brodert prekestolklede, med kristogram mellom alfa og omega. Brodert av fru Sofie Johannesen etter tegning av ark. Olson. Prekestolhimling, rektangulær med enkle fyllinger. Ved muren mellom prekestolen og himlingen er opphengt grønn plysj.

Benker

Benker, rektangulære vanger med fyllingsmotiver.

Galleri

Galleri med bjelker på søylebårne dragere som er lagt opp i muren.

Orgel

Orgel opprinnelig fra Eidsvoll kirke, bygget av Rieger & Sohne 1879 (Lindhjem). 7 Stemmer. Mekanisk. Rikt utskåret prospekt.

Skulptur

Krusifiks. Avstøpning etter krusifiks skåret av ing. Christen Segelcke og forært av den samme. H. ca. 170 cm. Henger over korbuen.

Rituelle kar

Kalk og disk, sølv.

40 særkalker.

Vinkanne, sølv, forært av fru Anne Hansen på Kullebund gård (Kolbotn).

Dåpsfat og tinnkanne, stpl. David-Andersen 1932.

Paramenter

Alterduk; utført og forært av frk. Anna Olsen. Alterduk; hvit lin med utskårssøm og knipling. Utført av en dameforening. Duk til dåpsalteret gitt av fru Grethe Christensen.

Messehagel, rød fløyel med stolpe og kors, brodert med gul lin. Utført av fru Sofie Johannesen etter tegning av ark. Olson. Gitt av dameforeningen Casula. Ny grønn messehagel fra DNH.

Lysstell

4 alterstaker, utskåret og forgylt. Forært av L. M. Aks og frue.

2 store, utskårne kandelabre på knefallet.

2 utskårne staker på dåpsalteret.

2 5-armede messingstaker.

2 nye sølvstaker fra 1964.

2 lampetter, utskåret med ørn og 3 lysholdere, på galleribrystningcn.

Klokker

2 klokker, støpt av O. Olsen & Son, Nauen.

Bøker

Bibel, trykt Kbh. 1757, i skinnbind. Gitt av frk. Lindholm.

Nummertavle

Nummertavle, renessanseinspirert. 2 avd. Forsynt med 5 kors samt lyre, gudsøye i trekant og due. Forært av dameforeningen Enighet.

Møbler

Brudestoler med slyngdreiede ben.

Kilder

  1. Opplysninger i Oppegård Kommunearkiv vedr. kirken.
  2. Kolbotn kirke (Byggekomiteens beretning ved innvielsen 28. august 1932).

Bilder