Legge inn ny artikkel

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk

Rutinebeskrivelse for innleggelse av ny artikkel

Anne Marta og Kjersti
sist oppdatert 19.12.2012


Opprett tomme artikler

Opprette tomme artikler med rett navn i åpen del og skjult del: Logg inn, skriv nytt navn i søkefeltet og velg "opprett ny artikkel". De to artiklene skal ha helt likt navn.

Konverter word-artikkel med Libre Office

Konverter tekst fra word til wikikode med Libre Office (3.4). Åpne programmet LibreOffice. Velg åpne, bla fram til dokumentet og åpne fila i LibreOffice. Velg "Eksporter". Velg MediaWiki som format. Velg lagringssted for eksportert artikkel. Dette er et dokument i ren tekst.

  • Åpne wordfil i Libre Office: "File - open"
  • Eksporter fil fra Libre Office: "File - export"

Klipp inn og behandle MediaWiki-kode

Dobbeltklikk på tekstfila som er laget fra Libre Office. Denne åpner seg i en tekstbehandler. Klipp inn tekst fra konvertert tekstdokument inn i tom artikkel i Norges Kirker. Fjern kategorier fra toppen. Legg inn kategorikode i bunnen.

Sjekk at fotnoter er konvertert korrekt

Sjekk at fotnotene stemmer med notene i word-dokumentet

<ref> Sitat-tekst </ref>

For at fotnotene skal vises nederst i artikkelen, må denne tagen ligge nederst, helst under overskriften "Fotnoter"/"Fotnotar": </references>


Sjekk at fotnoter er tabeller er konvertert korrekt

Tabeller kan settes opp med wiki-kode i standardformat:


Hovudverk Brystverk Pedal
Gedakt 8’ Rørfløyte 8 Subbass 16’
Principal 2’ Spissgedackt 4’
Spillfløyte 4 Siffløyte 1’
Cymbel 2-3 fag Tremolo

Legg inn kode for lenking fra åpen til skjult artikkel

I den åpne delen skal lenkene peke til lukket del:

===={{Lukket|Rituelle kar}}====

===={{Lukket|Lysstell}}====


I den lukkede delen skal lenkene peke til åpen del:

===={{Åpen|Rituelle kar}}====

===={{Åpen|Lysstell}}====


Legg inn infoboks "Uferdig artikkel" øverst

sett inn koden: {{Infoboks_uferdig_artikkel}} øverst i artikkelen.

(Kjersti/Cathrine) Sett inn infoboks med kart etc. på kirken

lag redirect til kirkeid, kryss av i Kirkebyggdatabasen for publ. til Norges Kirker "Teksten under avsnittet X vises kun for innloggede brukere"