Lillestrøm kapell

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk
Lillestrøm kapell
FylkeAkershus fylke
KommuneSkedsmo kommune
ProstiNedre Romerike
BispedømmeBorg bispedømme
FellesrådSkedsmo kirkelige fellesråd
Kirke-id023100301
Soknekatalognr03070202
BygningsgruppeKirke etter kirkeloven (§ 17)
VernestatusListeført (etter 1850)


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Lillestrøm Indremisjons bedehus ble innviet til kirkelig bruk allerede 1889 og tjente som hjelpekirke for Skedsmo, inntil Lillestrøm kirke ble bygget 1935.

Bygningen

Bygningen ligger ved Kirkegaten rett syd for Storgaten. Den er oppført av tre og dekket med tegltekket sadeltak. Inn til den ene gavlen står et 4-kantet tårn avdekket med kryssende sadeltak som bærer en lav hjelm med spir. Tårnfoten tjener som forhall og har dør til kirkerommet. Alteret er reist foran motstående gavlvegg, som har dør til et sakristitilbygg inn til gavlveggen. Alle vegger er kledd med stående panel utvendig og innvendig. Hver langvegg har 5 store, 3-kantavdekkede vinduer, og ett tilsvarende vindu sitter i gavlveggen på hver side av tårnet. Det lave og brede, rektangulære rom har vannrett himling av panel festet til loftsbjelkene. De 2 langsgående dragere, som understøtter loftsbjelkene, bæres av 2 rader stolper som hver opptar 4 skråstøtter fra dragere og bjelker.

Interiør og inventar

Alter, knefall, døpefont og prekestol utført på Strømmen Trevarefabrik.

Altertavle

Altertavle, spissbuet med kors.

Døpefont

Døpefont, (overført til den nye kirkes menighetssal). 8-kantet med gotiserende detaljer.

Rituelle kar

Kalk og disk forært av apoteker Storm, vinkanne forært av konfirmanter, dåpsfat forært av Lillestrøm Kvindeforening og kanne til dåpsvann forært av frøken Radick.

Paramenter

Alterduk, alterklede og prekestolklede forært av Sagdalen Kvindemisjonsforening.

Teppe i alterring og prekestol forært av veverieier G. A. Devold.

Kilder

  1. Kallsbok for Skedsmo. Påbegynt 1878 (Skedsmo prestearkiv).