Loddefjord kirke

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk
Loddefjord kirke
FylkeHordaland fylke
KommuneBergen kommune
ProstiLaksevåg
BispedømmeBjørgvin bispedømme
Koordinater60.366562,5.227341
FellesrådBergen kirkelige fellesråd
Kirke-id120102001
Soknekatalognr03060402
BygningsgruppeKirke etter kirkeloven (§ 17)
VernestatusListeført (etter 1850)


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Hans-Emil Lidén

Bakgrunn

Loddefjord sogn ble opprettet ved Kgl.res. av 4/6 1915. Sognet ble eget prestegjeld fra 1968. Kirken ble bygget på fabrikkeier Fasmers eiendom Sørhaugen 1925−26, og innviet 17/12 1926. Arkitekt var Ole Landmark. Den har 350 sitteplasser. I 1956 gjennomgikk den en større istandsetting etter planer utarbeidet av professor Holtsmark og arkitekt Landmark.

Bygningen

Kirken ligger på toppen av høydedraget vest for Loddefjord sentrum, i et område med spredt bebyggelse. Den er enskipet, med et kort, apsidalt avsluttet kor mot øst og et vesttårn som, sett utenfra, synes å være delvis inntrukket i skipet. Dette skyldes at tårnet flankeres av tilbygg som er lagt inn under skipets tak. Kor og skip har samme gesimshøyde, mens apsidens tak er lavere og har sitt topp-punkt under korets gesimsnivå. På korets sørside er bygget til en lav fløy som er apsidalt avsluttet mot sør. Den inneholder prestesakristi og et kapell med sirkelformet grunnplan, samt en forhall.

Bygningen er oppført av tegl på en grunnmur av storfallen gråstein. Under kirkens østre del er grunnmuren temmelig høy pga. at terrenget faller mot øst. Det er likevel ikke anlagt noen kjeller under koret. Bygningen er hvitpusset innvendig og utvendig. Bortsett fra en firetrinns utkragende gesims under takene, har murverket ingen smykkende detaljer utvendig. I 1956 ble bygningen kledd med matter innvendig av akustiske og varmetekniske grunner. Over mattene ble lagt et pusslag på netting.

Både skip og kor har valmede tak tekket med rød, uglassert teglstein. Apsistaket er også tekket med tegl, mens tårnet har flatt, koppertekket, firsidet telttak som krones av en høy, spiss hjelm over en svakt flattrykt kule. Hjelmen ender i spir med kors og basunblåsende engel.

Innvendig har koret et spissbuet, ribbeløst krysshvelv med spissede kapper. Hvelvet går ned på fremtrappende, rettvinklede lisener i hjørnene. Apsis har kvartkuleformet hvelv med «pynteribber» (tierceroner) som går ned på konsoller. Skipet har synlige sperrefag bestående av sperrer, bindbjelke, dobbel hanebjelke, midtstilt «kingpost» og to flankerende stolper (knestokker) mellom bindbjelken og punktene hvor hanebjelken er forbundet med sperrene. To skråstivere forbinder likeledes king-postens fot med punktene hvor hanebjelken er forbundet med sperrene. Alle forbindelser er utført med bolter og beslag. I tillegg til sperrefagene har taket synlige gratsperrer som støttes av enkle sperrer under valmtaket. Takflatene mellom sperrene er kledd med stående bord med spalter mellom. Tårnfoten har lavt, ribbeløst krysshvelv med nedsvunget toppunkt uten sluttstein. Kapellet i sakristitilbygget har en flat, teglmurt kuppel.

Muråpninger. Korbuen har nesten full korbredde og er svakt spisset. En tilsvarende vid rundbuet åpning som leder inn til tårnets annen-etasje, står i gallerihøyde i skipets vestmur. Åpningene er uten huggensteins innfatninger. Kirkens hovedinngang er vestportalen i tårnfoten. Den er utvendig innfattet av en høy, trepassbuet nisje. Selve portalåpningen er svakt spissbuet og har klebersteins innfatning med godserende profilering som løper ubrutt fra vangene til buepartiet. Åpningen har tofløyet rektangulær dør med tympanonfelt over. Dørbladene har kopperkledning med rombemønster og slanke, flankerende søyler i relieff. Over døren kleberplate med kristogram innfattet i bladkrans.

Kirkens øvrige døråpninger er rundbuede, bortsett fra åpningen mellom skip og tårnfot som er rektangulær. En rundbuet nisje i korets nordmur korresponderer med inngangen til prestesakristiet i sør.

Skipet har to svakt spissbuede vinduer i hver langmur mens koret har to smale, spissbuede vinduer som flankerer apsis. Tårnet har to små glugger i sør- og nordmur og fire rundbuede lydglugger i klokke-etasjen. Sakristi og kapell har rektangulære tofags smårutede vinduer. Skipets og korets vinduer har lysåpninger i flukt med ytterliv. Skipets vinduer har innvendige smyger og sålbenker som trapper ut i fem trinn, mens korvinduene har glatte smyger og sålbenker.

Skipet har tregulv. Korets gulv ligger fire trinn høyere enn skipets gulv. Det har i dag heldekkende teppe. Tårnfoten og sakristitilbyggets forhall har mønstret teglsteinsgulv i nivå med skipets gulv. Kapellet har teppegulv.

Interiør

Alter foran apsis, døpefont på korets nordside. Prekestol ved korskillemuren sør for korbuen, med inngang via åpning i muren fra oppgang i koret. Vestgalleri med orgel som for størstedelen er plassert i rommet over tårnfoten.

Farger

Hvite murer og hvelv, trebrunt (umalt) tak i skipet. Grønt teppegulv i koret og i skipets midtgang. Trebrune (umalte) benker og gulv. Galleribrystning og dører er mørke grønne med staffering i gull/marmorering.

Glassmalerier

Seks glassmalerier ble skjenket kirken av fabrikkeier Hans B. Fasmer til 25-årsjubileet i 1951. Koret har glassmalerier i de to vinduene som flankerer apsiden. Søndre vindu fremstiller apostelen Peter. Over skikkelsen skriftfelt med innskrift «S. Petrus». Sign B. Greve 1951. Nordre vindu har fremstilling av Paulus. Over skikkelsen skriftfelt med innskrift «S. Paul». Sign. B. Greve AD.1951.

Skipet har malerier med figurscener hentet fra det gamle og det nye testamente. De fleste figurscenene er innskrevet i medaljonger med dyp blå bakgrunn og border i sort og rødt som kontrasterer mot vinduenes lyse grå mønstrede glass. Sørmurens østre vindu har nederst fremstillinger av Nadverden og Hudstrykelsen. Midtfeltet har fremstilling av Korsfestelsen (ikke innskrevet i medaljong) og øverst, i buefeltet, sees Kristus og den vantro Tomas. Sign. B. Greve 1951.

Vestre vindu har nederst fremstillinger av Jesu fødsel, Johannes døperen og Jesus og Jesus som oppvekker Lazarus. Øverst i buefeltet: Kristus i mandorla (uten medaljong). Sign. B. Greve 1951.

Østre vindu, nordmur: nederst Abrahams gjestebud, derover Den brennende busk og Kopperslangen i ørkenen. Øverst, i buefeltet: Moses som mottar lovens tavler. Sign. B. Greve 1951.

Vestre vindu, nordmur: nederst Syndefallet, over: Utdrivelsen av paradiset og Noas ark. Øverst i buefeltet: Babels tårn. Sign. B. Greve 1951.

I tillegg til glassmaleriene er kirken smykket med murmaleri i korapsiden: Kristusskikkelse omgitt av engler med nagler og tornekrone. Sign. R. Klemetsrud 1935.

Ifølge kallsboken for Laksevåg skal inventaret være dekorert av maleren L. Lunde høsten 1931.

Lys og varme

Elektrisk lys og oppvarming i form av rørovner under benkene i skipet og panelovner i koret.

Tilbygg

Kapellet i tilbygget på kirkens sørside er et sirkelrundt rom dekket av en flat, teglmurt kuppel båret av en profilert gesimslist. Rommet har to rektangulære tofags vinduer med små, blyinnfattede ruter mot øst og vest og fyllingsdør mot nord. Hvitpussede vegger og tak, grønt teppegulv. Panelovner. Alter med alterring, lesepult med lukket front og vanger. Sitteplasser i form av løse jærstoler og sirkelsegmentformede benker med sveifede vanger og lukkede rygger langs veggene. Over alteret enkelt, forgylt trekors.

Alterduk av lin med hardangersøm. To moderne lysestaker av tinn på alteret, to flankerende smijerns gulvstaker. For øvrig to trearmede messing lampetter av barokk type og sirkelrund lysarmatur midt i kuppelen.

Inventar

Alter

Kasseformet alter av tre. Alle fire sider har rutemønster dannet av ramtre/fyllingsverk. Sortmalt med hvitt skymønster.

Alterring

Halvsirkelformet alterring med åpning på hver side av alteret. Flate sprosser med balusterprofil bærer hylle for særkalker og håndlist trukket med rød ullplysj. Knelepute trukket med rød ullplysj. Sprossene er sorte med skymaling.

Døpefont

Rund døpefont av tre. Lav «kum» med flat, vid rand og fordypning for dåpsfat. Kummen bæres av seks slanke søyler med kannelerte skaft og gotiske bladknollkapitéler. Søylene står i rundede nisjer som tilsammen danner et sekskantet skaft med konkave sider. Rund, flat fot. Sort med marmorerte søyleskaft. H. 84 cm. Diam. kum 57.5 cm.

Prekestol

Åttekantet med fem oppbygde sider. Storfeltenes fyllinger har ramtrær med profilert listverk rundt fyllingsflatene. Håndlist trukket med rød ullplysj over profilert kronlist. Stolen står på femkantet, teglmurt konsoll som trapper ut i åtte trinn. Femkantet, flat himling med åttekantet lanternin kronet av forgylt kors m. slange. Oppgang til prekestolen fra sakristiet gjennom dør i skipets østmur. Stol og himling er sortmalt med skymaling i grått. Konsollen er hvitpusset.

Lesepult. Ny, umalt. To ben med to bindingsprosser.

Benker

Enkle, lukkede, trefargede benker med rette vanger mot midtgang og langmurer.

Galleri

Galleri i vest båret av to teglkonsoller i langmurene og to stolper med firkantet tverrsnitt og enkle, profilerte kapitéler under svungne konsoller. Lukket brystning med diamantert-malte fyllinger og forgylt listverk. For øvrig skymaling på svartgrønn bunn.

Orgel

Kirkens orgel er på 15 stemmer fordelt på to manualer og pedal. Pneumatisk traktur. Det ble levert av J.H. Jørgensen orgelfabrikk 1932.

Skulptur

Krusifiks av messing på alteret. Forarbeidet i Belgia if. kallsboken. Nytt prosesjonskrusifiks i bøk med støpt kristusfigur i forgylt kopper i skipet.

Rituelle kar

Alterkalk. Sølv. 1915. Stor, klokkeformet kupa. Nodus med fire knopper. Mellom nodus og kupa kort skaft med fire små bøyler. Høy, traktformet fot som går like opp til nodus. Kupa er udekorert. Skaftet mellom nodus og kupa har siksakmønster i rød og hvit emalje. Nodus har knopper i form av innsatte steiner av glass. For øvrig dekorert med drageslyngninger. Foten har fire skjoldformede felt med kors i rød emalje omgitt av drageslyngninger i drevet arbeid. Mellom feltene innsatte steiner av glass. Innskrift, fot: «Skjænket til Loddefjords Kirke av Myren, Mindestrømmen og Haakonshellen Aaret 1915». Ustpl. Ant. gullsmed Hammer (kfr. alterstakene). H. 23.6 cm. Diam. fot 14.8 cm. Diam. kupa 11.8 cm. Løs kupa i sølv med helletut tilhører kalken. Stpl. 830S HESTENES.

70 særkalker, sølv.

Oblateske. Tinn. Sylindrisk korpus med flatt lokk. Korpus har blomsterranke i drevet/siselert arbeid, lokket korslam i sirkelrundt felt. Under bunnen innskrift: «Gave til Loddefjord Kirke. Nybø søndagsskole ved Johanna Klaussen 1926». Stpl. K.H.TIN. Diam. 11.7 cm.

Disk. Sølv. Tallerkenformet med gravert kors i sentrum. Stpl. MH 830S (Hammer). Diam. 16 cm.

Dåpsfat. Messing, tallerkenformet med bred rand smykket med perleborder og innskriften «Lad de smaa Barn komme til mig. Marc. X,14.» med majuskler. Bunnen har fremstilling av due i stråleglans. Diam. 38 cm. Ustpl.

Vannkanne. Nysølv. Stor kanne med kuleformet korpus, høy, slank hals med nebb og svungen hank. Rund, profilert fot. Korpus har gravert due i skyformasjon. Stpl. TH. MARTHINSEN. H. 35 cm.

Liten kanne. Tinn. Utbuket korpus med brede rifler. Uten fot og standkant. Utkragende nebb, svungen hank. Innskrift: «Loddefjord kirke fra Johannes N. Breivik». Stpl. GEROTIN H. 17.5 cm.

Paramenter

Alterduk av hvit lin med bred, tunget bord i hardangersøm. Sydd av fru Ursin.

Tre messehagler av henholdsvis grønn, rød og hvit silkedamask med silkefôr i tilsvarende farger. Bred casulaform. Dekorert med brede, gullbroderte Y-kors med kristogram i ryggstykkets korsmidte. Innsydde etiketter: VAN POULLES LTD. VESTMENT MAKERS. LONDON SW l, eller PURLEY, SURREY.

Messehagel. Dypblå/purpur silkedamask med blått silkefôr. Forstykket noe innsvunget, ryggen skjoldformet. Dyp, firkantet utringning. Kantet med smale bånd med broderte kors i blått og gull. På ryggstykket danner tilsvarende bånd konturene av et bredt kors med kristogram innskrevet i rose, mens forstykket har bred stolpe konturert på liknende måte.

Stolaer i liturgiske farger, vendbare.

To messeskjorter, hvit bomull.

Seks prekestolkleder i liturgiske farger med kristogram.

Lysstell

To alterstaker av messing med emaljedekor. 1915. Sylindrisk skaft med tre nodi, hvorav midtre nodus har fire knopper. Skålformet krave med fire knopper. Lav holk. Lavt, tresidet, kuplet fotparti på tre enkle ben. Tre store knopper på sidene. Knoppene på kravene, midtre nodus og fotpartiet har dekor i flerfarget emalje. Kravenes knopper har røde triskeler på hvit bunn, knoppene på nodus hvite kors på blå bunn, mens knoppene på fotpartiet har dyprøde løvedyr med tilnærmet tidligmiddelaldersk stilpreg innfattet i kopper. Mellom knoppene felter med dyreornamentikk i dragestil.

Den ene staken har innskrift «Gave fra Loddefjords Indremissionsforening 1915», den andre «Gave fra Godviks Kvindeforening 1915». Ifølge kallsboken for Laksevåg skal stakene være forarbeidet av gullsmed Hammer. H. 48.5 cm.

Skipet har fire messing lysekroner av barokk type, samt ti messing vegglampetter, fire på hver langmur og to under galleriet. Over galleriet er det fire lampetter, mens koret har to. I koret står også en smijerns gulvstake med snodd skaft og fire bøyleformede ben.

Klokker

To klokker av forskjellig størrelse. Minste klokke har øverst rankebord og innskrift O.OLSEN & SØNS KLOKKESTØPERI, NAUEN PR. TØNSBERG samt kongemonogram Håkon 7. omgitt av ekeløv på ene side av korpus. På andre siden «Land, Land hør Herrens ord + Gave fra Vestlandske Petroleumskompani 1926». Diam. 71 cm. H. 69 cm.

Største klokke har samme utsmykning og innskrift som minste, bortsett fra innskrift på korpus «Gud signe vort dyre fedreland + Gave fra Henrik Fasmer, Alvøen 1926». Diam. 87 cm. H. 87 cm.

Nummertavler

En gjenværende, rektangulær tavle med brutt trekantgavl og englehode i relieff på undersiden.

Møbler

To brudestoler med rette ben. Skinntrukket sete og ryggbrett som er spissbuet og festet til ryggstolpene i fire punkter. To armstoler i koret i middelaldersk klappstolfasong med dobbeltsvungne, kryssende ben, fløyelstrukket sete og ryggbrett. Tre små bord til blomsteroppsatser.

Et piano.

Offerkar

En almisseblokk, rektangulær, på termeformet pidestall.

Blomstervaser

To blomstervaser, sølv. Konisk, nedad avsmalnende korpus og rund, flat fot. Graverte kors på korpus og innskrift på fot: «Loddefjord kirke». Stpl. 830S og uleselige initialer. H. 22.2 cm.

Kirkegård

Kirkegård

En kirkegård som ligger ca. 500 m nordøst for kirken, ble tatt i bruk allerede i 1895. Ny kirkegård med gravkapell ble anlagt i tilknytning til den gamle kirkegården i 1952. Kirkegården ble senest utvidet i 1977 og 1990, og står foran nok en utvidelse i nærmeste fremtid.

Bygninger tilknyttet kirkegården

Gravkapellet har form av en liten murt langkirke med to sidefløyer som flankerer vestre del av bygningen. Under bygningens vestre del er det kjeller med inngang fra vest. Hovedrommets saltak og fløyenes valmede tak er tekket med lappskifer. Søndre sidefløy er åpen mot hovedrommet og gir plass til sangere og orgel. Nordre fløy er innredet som bårerom. Hovedrommets vestmur har et stort sirkelrundt vindu med kors, mens langmurene har to vindusgrupper med tre små rektangulære vinduer i hver gruppe. En dobbeltfløyet dør i øst fører ut til en åpen porticus tre trinn over terrengnivå. Dens front er markert av fire firkantede pilarer som bærer bygningens fremskutte trekantgavl. Denne tempelgavlliknende utforming av fronten gir bygningen et klassiserende preg. Innvendig understrekes dette preget av hovedrommets tønnehvelvede tak med kassetteinndeling.

Hovedrommet har prekestol under vestvinduet med katafalk foran. Trefargede, lukkede benker. Lakket tregulv med rød midtgangsløper, hvite, pussede murer, blått tak. Messing lysekrone av barokktype med tilsvarende vegglampetter.

Nordøst for kapellet står en klokkestøpul med en klokke fra O. Olsen & Sønns klokkestøperi, Nauen pr. Tønsberg.

Kilder

Utrykte kilder

  1. Statsarkivet, Bergen. Prostearkivet for Midhordland, Visitasprotokoll 1894−1934.
  2. Laksevåg kirke. Kallsbok.

Trykte kilder

  1. Stein Johannes Kolnes, Norsk orgelregister 1328−1992. Førdesfjorden 1993.

Bilder