Lund, nedlagte kirke

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Viet Sta. Margarete. Sognekirke i middelalderen, og «Da en del av Lund anføres som Præstegaard i RB (1398), maa Kirken vel en Tid have havt egen Præst» (Rygh, s. 333). Kirken ble ant. nedlagt ved reformasjonen, for i Oslo og Hamar bispedømmes jordebok 1574-77 omtales «Lund Capels goedtz, som nu er laghtt Vnder Hoffuidt Kirchenn» (Oslo og Hamar bispedømmes jordebok, s. 102).

Kirken skal ha ligget på Kirkejordet rett nordøst for tunet på nedre Lund, ca. 5 km øst nordøst for hovedkirken og ca. 3 km nord for Holt kirke i søndre del av bygden Kisa. Jon Martinssøn på Sudreim testamenterte «til Lunds Kirche i Kisa j lødig march til at farve med ste: Margarethæ billede» før han dro på pilgrimsferd 1400 (DN).

Kilder

Utrykte kilder

  1. Anders Bugge: Ms. om stavkirker (mulige stavkirker).

Trykte kilder

  1. RB s. 434: «Sancte Margarete» (1392), 435.
  2. DN XVI brev 42 (1400).
  3. Oslo og Hamar bispedømmes jordebok 1574-77, s. 102.
  4. JNV s. 8: «Lund capell».
  5. O. Rygh: Norske Gaardnavne. Akershus, s. 316, 333.
  6. Ullensaker. En bygdebok. Bind I. Oslo 1927, s. 101-02 (Anders Bugge: Kirkene).