Møkster gravkapell

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Ola Storsletten

Bakgrunn

I 1909 samtykket Kirkedepartementet i at det ble anlagt en ny kirkegård på Møkster. Den nye kirkegården ble lagt noe lenger sør på øya enn den tidligere kirkegården. I forbindelse med planer om en utvidelse av kirkegården ble det i 1977 også fremmet forslag om å bygge et gravkapell. 1981 la arkitekt Albert Mjøs fram et forslag til utforming av gravkapellet som ble godtatt av soknerådet. Kapellet ble for en stor del bygd ved hjelp av innsamlete midler og dugnadsinnsats og ble innviet 15.1.1989.

Bygningen

Gravkapellet har rektangulær grunnplan med lengderetningen tilnærmet øst-vest. Kapellet er den vestre delen. I den østre delen av bygningen er det bårerom, wc og redskapsrom.

Vegger

Veggene er konstruert av lettbetongblokker, som er pusset invendig og utvendig. Gavltrekantene er konstruert av bindingsverk og kledd med sulagt panel. Lydglugge i vestgavlen. De innvendige gavltrekantene i kapellet er kledd med liggende skyggepanel.

Dører

Inngang til kapellet i vestenden. Inngangen er trukket noe inn i forhold til gavlen. Både kapellet og bårerommet har tofløyete dører, de øvrige dører er enfløyete.

Vinduer

Vinduene i kapellet har isolerglass med utvendige sprosser, i de øvrige rom veksler vinduene med og uten utvendige sprosser.

Grunnmur/gulv

Grunnmuren er støpt. Gulvet i kapellet og i birommene er dekket med banebelegg. De øvrige rom har betonggulv.

Himling

Himlingen i kapellet følger takformen og er kledd med skyggepanel. De øvrige rom har flate himlinger av skyggepanel.

Tak

Taket er båret av sperrebind og tekket med bord og takstein av sement.

Interiør

Ved østenden av kirkerommet alter, prekstol, døpefont og orgel. Ikke skille mellom kordelen og resten av kirkerommet. Den øvrige innredningen består av løse stoler. Kapellet har hvite murvegger, bordkledningen i himlingen og på gavlveggene er lakkert.

Inventar

Alter

Alter, utformet som et enkelt bord av tre med ben og plate. De enkelte deler er sammetappet med trenagler. Nyere. Kneleskammel av tre, trukket med skinn, moderne.

Kors på veggen over alteret, tre, nyere. Lars Espelid 1989. H. 80 cm, b. 40 cm.

Understell for dåpsfat. Av sammenstilte bord, de enkelte delene er sammentappet og forbundet med trenagler, nyere.

Prekestol

Prekestol, av tre, utformet som et enkelt bord med ben og plate, de enkelte delene er sammentappet og forbundet med trenagler, nyere. Rune Fanebust, 1983.

Orgel

Orgel, elektr., TECHNICS PCM SOUND E18L. Orgelkrakk av tre, nyere, med pute av kunstskinn.

Rituelle kar

Kalk, tinn, nyere. Stpl: Havstad. H. 14.5 cm, d. 8 cm.

Disk, tinn, moderne. Stpl: Havstad. D. 14.5 cm.

Vinkanne, tinn, nyere. Stpl: Havstad. H. 17.5 cm.

Dåpsfat, plett(?), nyere. Inngravert due i bunnen. Stpl: Th.Marthinsen. D. 37 cm.

Paramenter

Alterduk av lin med kors og stiliserte alterkalker med kors, hvit, moderne.

Lysstell

2 alterstaker for ett lys, tinn, moderne. Stpl: Havstad. H. 30 cm. 2 lysestaker for ett lys på prekestolen, sølv. Gullsmed H.Haldorsen A/S Bergen. H. 12 cm. Nyere lampetter av messing.

Klokke

Klokke, opphengt i vestgavlen. Rett hals, korpus jevnt utladende mot slagringen. Dekorert med stiliserte grenmotiv på halsen og med innskriften: "ÅR 1840 BLEF DENNA KLOCKA GJUTEN I STOCKHOLM AF JOHAN A. BECKMAN". D. 48 cm. H. 47 cm. Klokken stammer fra kirken på Møkster som ble revet i 1892. Klokken hang tidligere i et portoverbygg ved kirkegården i Heimigarden.

Bøker

Nyere standardbøker.

Møbler

Benk som stammer fra den tidligere kirken på Møkster. Skal i følge tradisjonen være fra 1686. Benken er av satt sammnen av vanger, sete og rygg av furubord, delene høvlet, sammenfelt/spikret. Utsveifete vanger med ben, benken malt grønn. H. 89 cm, l. 137 cm, d. 44 cm. Forøvrig nyere klappstoler med rotting sete og rygg.

Diverse

Fat, tre, nyere. H. 8.5 cm, d. 21 cm.

Vevet billedteppe opphengt på veggen i kapellet, ull. Dekorert med: Bibel, blomstervase, lysestake med levende lys, i bakgrunnen spissbuet vindu med kors, nyere.

Katafalkklede, fløyel, fiolett med gyldne frynser, nyere.

Kirkegård og gravminner

Den eldste delen av kirkegården ligger på sørsiden av kapellet. Kirkegården er innhegnet med mur av bruddstein. Ved inngangen til kirkegården står et eldre overbygg/redskapsrom av bindingsverk med utvendig panel. Overbygget har saltak som er tekket med skiferstein. Gravene er markert med støtter. Flere av gravene har karmer. De eldste gravminnene er fra andre tiår av 1900-tallet. I 1976 ble det nedsatt en nemnd som skulle arbeide med planer om en utvidelse av kirkegården. Den utvidete kirkegården ligger på nordsiden av gravkapellet. Utvidelsen er innhegnet med et gjerde av bord. Gravene er markert med støtter. De eldste gravminnene er fra begynnelsen av 1980-tallet.

Kilder

Trykte kilder

  1. Bendixen, B.A.: Kirkerne i Søndre Bergenhus amt. Bergen 1904.
  2. Eide, A. (red.): Møkster kyrkje gjennom tidene. 1992.
  3. Rasmussen, A.H. (red.): Våre kirker. 1993.