Møllendal kapell

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Ellen Marie Magerøy, Hans-Emil Lidén

Bakgrunn

Møllendal kirkegård ble tatt i bruk i 1874. Til samme tid sto et kapell ferdig, og i tilknytning til kapellet ble landets første krematorium installert i 1907. Krematoriet ble i 1939 avløst av et nytt krematorium ved Solheim kapell.

Det første kapellet på Møllendal var en tofløyet bygning i sveitserstil. Det ble i 1971 erstattet av to nye kapeller, Håpets og Troens kapell, bygget etter tegning av arkitektene MNAL Aall & Løkeland. De har henholdsvis 50 og 150 sitteplasser.

Anlegget ligger i et terreng som skråner mot nord, og består av en underetasje som bl.a. inneholder et lite mottakelseskapell, kisterom, kremasjonsrom etc. Overetasjen er utformet som en terrasse med plass til de to kapellene, et frittstående klokketårn og en lav kontor- og venteromsfløy lengst mot nord. Området mellom bygningene er utformet som en delvis overdekket gårdsplass. Anlegget har sin hovedadkomst på sørsiden inn til det overdekkede området mellom kapellene. Her ligger et vannbasseng som er utsmykket med nonfigurativ skulptur utført av billedhuggeren Niels Aas. Underetasjen, de to kapellene og klokketårnet er oppført av betong, mens kontor- og venteromsfløyen samt forrommene til de to kapellene er oppført av tegl og furu.

Kirkegård

Samlet areal ca. 125 000 m2. Parkmessig behandlet med trær og blomster. I 1971 i alt ca. 26 200 graver, hvorav ca. 20 700 kistegraver og ca. 5 500 urnegraver.

Kilder

  1. Skriftet Møllendals kapell, Bergen 1971.