Mulig forsvunnet kirke ved Kapelsrud gård

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Kapelsrud gård ligger ca. 5 km nordvest for Hakadal kirke i dalbunnen øst for elven. Det er mulig det har stått en kirke her, for gården kalles Capell første gang den nevnes 1617, og Oluf Rygh sier «Etter den ældste bevarede Skriftform maa det formodes, at Stedet opr. har hedet blot «Kapellet». Det maa af Navnet sluttes, at her engang har staaet en Kapelkirke (bestemt for det gamle Bergværks Arbeidere? ); om en saadan findes dog ingen Etterretning».

Kilder

Trykte kilder

  1. Oluf Rygh: Norske Gaardnavne II. Akershus, s. 292.