Nedlagt kirke i Østre Bærum

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Thaarups Magazin gjengir et «Udtog af Magnus Theistes Optegnelser paa hans Reiser i Norge 1761-62-63», hvor det heter at det «I Sørkedalen paa Vestsiden af Vandet har været et Kapel». Med dette som kilde sier O. Rygh at det skal «have staaet et Kapel vestenfor Bogstadvandet. Dets Plads angives i en Notits af B. Moe (i Rigsarkivet) at have været «paa Nordbyes Grund, et Stykke søndenfor Pladsen Dælihusene». Gården Nordbys hus sto tidligere omtrent 100 m nordvest for det nåværende tun, på en lav kolle med svaberg. Her finnes ruiner etter gårdens hus, men kirkerester eller gravplass er ikke påvist.

Kilder

Trykte kilder

  1. Thaarups Magazin b. II Kbh. 1802-03, s. 56.
  2. O. Rygh: Norske Gaardnavne. Akershus, s. 148.