Olavskirken

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Modum Bad ble anlagt 1857 ved en kilde med mineralholdig vann som hadde ry for å være helsebringende. Kilden fikk navnet St. Olavs Kilde, og vann fra kilden ble benyttet ved kurbadet. En 6-kantet paviljong ble bygget over kilden. Etter at kurbadet var nedlagt, ble anlegget overtatt av Modum Bads Nervesanatorium 1957. Da ble også planen om å reise kirke lansert, og 8. juni 1976 kunne kirken innvies. Den eies av Modum Bads Nervesanatorium.

Kirken ligger ca. 50 m øst for St. Olavs Kilde på en vid flate med åpen barskog ca. 4 km nordvest for Heggen kirke. Syd for kirken faller terrenget av mot Snarumelven og landskapet åpner seg mot skogkledde åser i syd og vest. På flaten vest, nord og øst for kirken ligger nervesanatoriets bygg i parkmessige omgivelser.

Bygningen

Kirken er oppført av tre etter tegninger utarbeidet av arkitekt Erik Jordan. Den er bygget opp over en likesidet sekskant og har høyt telttak som bærer takrytter. Taket bæres av 6 laminerte sperrer som samles i en krans i issen. Sperrene understøttes av laminerte pilarer. Veggene er trukket ca. 20 cm inn fra pilarene og har vindusbånd under taket. Nordre veggfelt har inngang med tofløyet dør. Den leder inn til vindfang som har lite birom på hver side. Alteret er reist foran sydveggen, hvis midte felt er åpnet med vindu i full høyde. På hver side av alteret er rom for prest og kirketjener adskilt fra kirkerommet med lave skjermvegger. Gulvet er belagt med teglfliser, veggene har umalt skyggepanel. Mellom sperrene ligger himling av samme slags panel. Utvendig har veggene mørkbeiset bordkledning. Taket er tekket med kreosotimpregnert treflis. Takrytteren bæres av 6 gratsperrer og gir rom for klokken. Nedre del er åpen, mens øvre del er tekket med flis som kirketaket.

Interiør

Kirkerommet er enkelt innredet, med skjermvegg på hver side av alteret, prekestol og døpefont henholdsvis til venstre og høyre for alteret, orgel ved inngangen.

Interiør og inventar er i naturfarvet treverk. Elektrisk lys og oppvarming.

Inventar

Alterbord, knefall, knelepult, døpefont og prekestol er laget på Bardufoss yrkesskole.

Alter

Alter, bordformet med kraftig plate båret av messingknotter på rammen. I vinduet bak alteret er opphengt et enkelt trekors.

Kneleskammel, kraftige vanger og skråttstilt knefall, trukket med skinn.

Alterskranke

Alterskranke, 3-sidet, sammensatt av 3 deler. Skinntrukne puter.

Døpefont

Døpefont, 6-sidet med lav, avtrappet skål, høy bæresøyle samt lav fot.

Prekestol

Prekestol, pultformet med trukket sponplate i fronten. Bærer pultkleder i liturgiske farver.

Benker

Benker, sammenkoblede jærstoler, utført ved Tre og stål A/S, Stavanger 1975.

Orgel

Orgel, bygget ved Norsk orgel- harmoniumfabrikk A/S i Snertingdal. 6 stemmer, 2 manualer.

Flygel, mrk. C. Bechstein.

Skulptur

Krusifiks, skåret i lyst tre. Ant. mellomeuropeisk. H. 66 cm.

Rituelle kar

Kalk og disk, sølv, gitt av domprost Peder Olsen, 8. juni 1976.

Oblateske og vinkanne, sølv, gitt av kirkering ved sykehuset. — Særkalker, plett.

Dåpsfat og kanne til dåpsvann, ustpl. Gitt av Peder Olsen.

Paramenter

Pultkleder i liturgiske farver, vevet av Oddlaug Fidjestøl, Evje.

To messehagler, a) rød casula med brodert kors, b) rød med gaffelkors hvori due. Vevet av Oddlaug Fidjestøl.

Nye prestedrakter med stolaer i liturgiske farver.

Lysstell

importert fra Sverige ved Lumiform.

7-armet messingstake (den jødiske).

Klokker

Klokker, to stykker, støpt av O. Olsen & Søn, Nauen.

Offerkar

Pengeskuffe snekret, på høyt skaft.

Bøsser, veggfaste, og «Almissebokser», alt snekret på verkstedet ved Modum Bads Nervesanatorium.

Kilder

Utrykte kilder

  1. Muntlige opplysninger ved bestyrerJan Marcussen 1984.

Trykte kilder

  1. Modums historie, reg. bd. VII s. 188.
  2. Modum menighetsblad 6. juli 1977.
  3. Modum Bads Nervesanatorium Institutt for sjelesorg 25 år. Årsb. for 1981.
  4. Atle Roness, Ved St. Olavs kilde, Oslo/Gjøvik 1982.