Ringkollen sportskapell

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Hans-Emil Lidén

Bakgrunn

Planer om å bygge et sportskapell i skogområdene øst for Haugsbygd ble tatt opp i 1960-årene, og 9. oktober 1982 kunne Ringkollen kapell innvies. Det ligger ca. 5 km øst for Haug kirke på en rydning i skogen hvor den nedbrente Ringkollstua sto. Tomten faller mot syd, og kirken ligger nord-syd med hovedinngang i sydgavlen. Tegningene er utarbeidet av arkitekt Ivar Grev.

Bygningen

Kirken utgjør et rektangulært bygg med sadeltak. Veggene står på støpt grunnmur og er oppført av bindingsverk med utvendig tømmermannsklednmg. Sydgavlen har åpent bislag med sadeltak over den tofløyede hovedinngangsdøren. Den leder inn til forrom med toalett og trapp til kjeller og galleri. Forrommets nordvegg har tofløyet dør med utskåret omramming inn til kirkerommet. Hver av kirkens langvegger har 7 rektangulære vinduer. Det søndre vinduspar belyser forrommet, mens de 4 neste belyser kirkerommet. Her består langveggenes og takets konstruktive skjelett av laminerte bøylepar som deler rommet i 4 fag. Rommet er åpent til møne, og vegger og himling er panelt. Midtre del av nordveggen åpner seg mot alterpartiet som har skrå sidevegger og rett bakvegg. På hver side av åpningen er kirkerommets nordvegg oppført av tegl. I rafthøyde bærer teglmurene en trebjelke som danner vannrett overdekning over åpningen og bærer nordveggens øvre triangulære felt.

Foran kirkens nordgavl står åpent bislag med sadeltak over dør til en liten forgang bak alterpartiet Fra forgangen er dør til kjøkken i vest og birom i øst. Herfra leder trapp til annen etasje i byggets nordre del, som har rom for overnatting. Over takets søndre del sitter en firkantet takrytter med pyramidetak som bærer smijernspir. Alle tak er tekket med papp.

Treskurd. Rundt døren fra gangen til kirkesalen er det ramme av ringeriksfuru, med akantus, skåret av RoarJonsrud.

Spir med fløy, gjennombrutt av årstall 1982. Tegnet av Georg Bentzen, utført av Leiv Moløkken.

Interiør

Kirkesalen brukes utenom gudstjeneste som kafé, og da trekkes det et forheng foran koret. Foran koråpningen står en lesepult. Til høyre for koråpningen et piano. Innredning med benker, bord og stoler. Over inngangsdøren et galleri med fremspringende brystning. På galleriet et harmonium. Elektrisk lys og oppvarming. Interiøret er gjennomført i umalt tre, både i vegger, himling og inventar. Vinduene har små, blyinnfattede, tonede glass.

Inventar

Alter

Alter, bordformet med laminerte vanger og plate. Kraftig bindingsplanke under platen.

Alterbilde, malt av Bjarne Rise 1981. Oljemaleri på lerret, forestiller blondt skogparti med en rekke symbolske motiver, bl.a. duen, 7-strenget harpe, roser og innskrift som peker på evigheten, fjell inspirert av salme 121. (Symbolene er forklart av kunstneren, og nedskrevet på en tavle i kirken.) Mål med ramme 157 x 130 cm.

På veggen over koråpningen sitter et rustikt trekors.

Lesepult

Lesepult, utført etter modell fra kirkelig kulturverksted, Oslo.

Benker

Benker, flyttbare, kan brukes med eller uten ryggstø, dessuten separate stoler med kraftige, lavtsittende sprosser. Tilhørende bord i midtrommet og ved langveggene.

Orgel

Harmonium, tidligere i kapellet på Hønefoss, derpå i Ullerål kirke.

Piano

Piano merket Niendorf, Berlin. Gave.

Maleri

Maleri, portrett av formannen i kapellkomiteen, Petter Lindstad, død 1982. Sign. Harald Hauge 1982.

Rituelle kar

Rituelle kar, lånes fra Haug kirke ved visse anledninger.

Paramenter

Antependium, hvitt med applikert korsmotiv samt aks. Levert av Slabbinck, Belgia. Tilsvarende pultklede.

Lysstell

Alterstaker, tinn, mrk. «Sagatinn». Lampetter av kobber med en glasskuppel. Hengende Lamper med 4 kupler i hver gruppe.

Klokke

Klokke støpt av O. Olsen Nauen. Innskrift: «Ære være Gud» og «Til fred til trøst, går ut min røst», dessuten kristogram og kors-anker-hjerte.

Blomstervaser

Blomstervaser, to stykker, stpl. «Sagatinn».

Diverse

Veggtepper, to stykker a) knyttet med landskapsmotiv, b) vevet i Ungarn, kanefartmotiv.

Kilder

Trykte kilder

  1. Ringerikes blad, 16.2.1968, 5.6.1978, 25.4. 1979, 18.10.1980. 7.1.1982, 3.4.1982, 30.9.1982, 8.10.1982.
  2. Fremtiden, Drammen 11.10.1982.