Sand, forsvunnet kirke

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Sand på vestsiden av Oslofjorden, der den er smalest, har det fra gammelt av vært fergested mellom Sand og Drøbak. Her lå også Sand tollsted, inntil det ble flyttet til Drøbak 1725. Det heter seg at det en gang skal ha vært kirke her. Busland meddeler (s. 120): «Ved Sundplassen Bakken skal engang have staaet et Kapel, hvorom endnu i Krafts Tid Navnene «Kapelbakken» og «Kapelengen» mindede. Det kjennes imidlertid ikke andre etterretninger om kirke på Sand.

Kilder

Trykte kilder

  1. H. K. Busland, Hurum før og nu, Kra 1902.
  2. Hurums historie, bd. I, Oslo 1963.