Sander, forsvunnet kapell

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Hans-Emil Lidén

Bakgrunn

Kirken lå på gården Kapel-Sander på Ski-raet, «ca. 1½ km vest for Ski kirke. Kapellet kjennes bare fra Jens Nilssøns opptegnelser. På en visitasreise sydover gjennom Follo 1594 passerte han «Capel Sander, aff it lidet træ capel som staar østenn for husenne, och haffde wi det paa den høgre haand». Han nevner ikke kirken i sitt register, så den må ha vært ute av bruk i hans tid. Etter beskrivelsen må den lille trekirken ha ligget på søndre del av gårdens tun, som ligger på ryggen av raet. Rett øst for det nåværende våningshuset er det en liten flate. Mot nord og øst omgis den av en gammel stenmur som kan være rester av kirkegårdsmuren. Det er ikke påvist og kjennes ikke opplysninger om fundamenter eller begravelser her, men området er delvis oppdyrket.

Kilder

Trykte kilder

  1. JNV, s. 104.
  2. L. Dietrichson: De norske stavkirker. Kra. 1892, s. 510.