Selbjørn kapell

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk
Selbjørn kapell
FylkeHordaland fylke
KommuneAustevoll kommune
ProstiMidhordland
BispedømmeBjørgvin bispedømme
Koordinater60.003176,5.202451
FellesrådAustevoll sokneråd
Kirke-id124400301
Soknekatalognr03100204
BygningsgruppeKirke etter kirkeloven (§ 17)
VernestatusIngen


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Ola Storsletten

Bakgrunn

Selbjørn gravkapell ligger ved Veivåg gravplass på øya Selbjørn. Den opprinnelige bebyggelsen i tilknytning til gravplassen som ble innviet i 1899 var begrenset til et klokkehus. I 1957 ble det reist et gravkapell etter tegninger av lærer Arnt Lunde. Salmon O. Fagerbakke ga en pengesum til inventar. I 1964 ble kapellet utvidet med bårerom og sakristi. Tegningene til tilbygget ble utarbeidet av arkitekt Arne Halvorsen.

Bygningen

Kapellet som ble reist i 1957 var en rektangulær bygning med saltak i øst-vest retning. Innvendig besto bygningen av et enkelt rom. Utvidelsen i 1964 ble gjort i form av et rektangulært tilbygg på sørsiden av kapellet. Tilbygget har saltak med møne i nord-sør retning og rommer bårerom, sakristi og en utvidelse av selve kapellet. Bygningen har elektrisk oppvarming. På nordsiden av kapellet er et klokketårn som er del av det opprinnelige anlegget. Tårnet er forbundet med kapellet med en overdekning som også danner inngangen til kirkegården.

Vegger

Veggene i det opprinnelige gravkapellet er bygd av betongblokker. Ytterveggene i tilbygget mot sør er av lettbetongblokker. Gavltrekantene og de innvendige skilleveggene er av reisverk. En limtredrager er lagt over åpningen mellom det opprinnelige kapellet og tilbygget. Utvendig er alle murvegger pusset. Gavltrekantene er kledd med sulagt panel. Innvendig er veggene i kapellet kledd med liggende skyggepanel. Ytterveggene i bårerom og sakristi er innvendig pusset. Skilleveggene i bårerommet er kledd med stående slettpanel, i sakristiet er de kledd med plater.

Dører

Hovedinngangen på nordsiden av kapellet og inngangen til bårerommet har tofløyete dører. De øvrige dørene er enkle. Alle dører er relativt nye.

Vinduer

Vinduene i kapellet har to og fire rammer. Hver ramme har sprosser som danner et andreaskors. Vinduene i utvidelsen av kapellet har tilsvarende utforming. Vinduene i bårerom og sakristi har en ramme og ett glass.

Grunnmur/gulv

Gulv og grunnmur i bygningen er støpt. Gulvene er dekket med linoleumsfliser i alle rom.

Himling

Himlingen i det opprinnelige kapellet er brutt med sider som følger takvinkelen og flat topp. De skrå siden er kledd med skyggepanel, toppen med gipsplater. Himlingen i utvidelsen av kapellet er flat og kledd med gipsplater. Himlingen i bårerom og sakristi er flat og kledd med faspanel.

Tak

I det opprinnelige kapellet er taket båret av sperrebind med sperrer og hanebjelke. For å ta opp trykket utover er det lagt inn ståldragere på tvers av rommet. Takkonstruksjonen i utvidelsen synes å ha sperrebind med bindebjelke. Takene er tekket med bord og taksteinsplater av metall.

Overbygget mellom kapellet og klokketårnet danner et saltak i nord-sør retning. Takkonstruksjonen synes å bestå av sperrebind med sperrer og bindebjelke. Undersiden av overbygget er kledd med skyggepanel. Taket er tekket med bord og taksteinsplater av metall.

Tårn

Klokketårn. Klokketårnet er tilnærmet kvadratisk med saltak i øst-vest retning. Tårnet har to etasjer, lagerrom og klokkestue. En indre tretrapp forbinder de to etasjene. Veggene er av betongblokker. Gavlene er av bindingsverk, med en ekstra støpt søyle under mønet. Utvendig er veggene pusset, gavlene er kledd med sulagt panel. Innvendig står betongblokkene og bindingsverket bart. Ytterdøren virker opprinnelig. Vinduet i 1. etg. har en ramme og er av samme type som vinduene i det opprinnelige kapellet. I klokkestuen er det enrams vinduer til alle fire sider, hvert med fire glass. Støpt grunnmur. Gulvet i 1.etg. består av løse bord som synes å være lagt på en støpt såle. Etasjeskillet er av bjelker med et enkelt bordgulv. Takkonstruksjonen har sperrebind. Taket er tekket med bord og taksteinsplater av metall.

Nytt bårehus er planlagt på nordsiden av klokketårnet. Bygningen vil være en murbygning, med støpt såle og takkonstruksjon av tre. Arkitekt er Planconsult a/s, Storebø.

Interiør

Alteret sto opprinnelig ved østveggen i kapellet. Etter utvidelsen ble det flyttet til sørsiden. I interiøret inngår ellers lesepult, harmonium, elektrisk orgel, løse benker og jærstoler.

Kapellet har ubehandlet panel på veggene, tidligere sto murveggene malt. På gulvet er det grønne linoleumsfliser. Panelet i himlingen er ubehandlet, platene er hvite.

Inventar

Alter

Enkel trekonstruksjon, kledd med finerplater, nyere.

Lesepult. Lesepult av enkel trekonstruksjon, kledd med finerplater. Framsiden er kledd med panellister. Nyere.

Orgel

Yahama Electrone HS4. Harmonium, Jacob Knudsen, Bergen. Nyere.

Paramenter

Alterduk av panamavevet bomull, hardangersømsbord med stjernebroderi, nyere.

Lysstell

2 lysestaker, tinn. Bred fot, snodd skaft og lysmansjett, nyere. H. 17 cm, d. 15.2 cm.

Klokke

Klokke i klokketårnet. Feste med 6 bøyler og midtstang, buet kronplate, rett hals, korpus som skrår ut mot skrå slagring. Påskrift på korpus: "EMPRESS OF BRITAIN", i bue over ornament. D. 60 cm, h. 68 cm. Klokken var en gave fra Ole Fagerbakke i 1935 og hang i det tidligere klokkehuset. Båten "Empress of Britain" ble bygget i Glasgow 1905. I 1930 ble den solgt til skraphandler Anda i Stavanger for opphogging.

Bøker

Nyere standardbøker.

Diverse

Glasskrukke. H. 20 cm, d. 7.5 cm. Pokal av tinn, med drevet akantusbord og innskrift: "Erindring frå vevkurset på Rabben 1936". Stpl: NORSK TIN E H 85. H. 16 cm, d. 12.5 cm.

Gravplass og gravminner

I 1896 begynte Møkster sognestyre å planlegge en gravplass på Selbjørn. Gravplassen ble vigslet i 1899. Gravplassen ligger øst for kapellet og er delvis avgrenset med steingjerder. Ved inngangen er det reist en stein med årstallet 1947 innhogget. Arbeidet med utvidelse av gravplassen startet samme år. Utvidelsen ble innviet i 1950. Nærmest kapellet ligger graver med gravminner av moderne type. De eldste gravene ligger lengst øst på gravplassen. Det er både gravsteiner og støpejernskors. Flere av gravene har karmer av støpejern eller stein. De eldste gravminnene er fra begynnelsen av 1900-tallet. Nord for kapellet utvidelse av gravplassen som sto ferdig i 1995, omgitt av tregjerde. Arkitekt for utvidelsen var Planconsult a/s, Storebø.

Kilder

Utrykte kilder

  1. Opplysninger fra Planconsult a/s, Storebø.

Trykte kilder

  1. Eide, A.: Møkster kyrkje gjennom tidene. 1992.

Bilder