Skea, forsvunnet kirke

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Kirken lå på gården Skea ca. 2 km nord for hovedkirken. Den omtales som sognekirke i Sudreims tridung 1412, men nevnes ikke i biskop Jens Nilssøns register i 1590-årene og er vel nedlagt og revet før eller ved reformasjonen. En fint utbygget laftebygning, som omtales av Jonas Ramus 1715, har neppe noe med kirken å gjøre. Kirketomten forsvant ant. 1768, da gården og ca. 200 mål av jordveien ble tatt i etjordfall.

Kilder

Utrykte kilder

  1. Tingbok Nedre Romerike no. 4 (1760).
  2. Klokker Andersens opptegnelser om kirkene i Sørum.

Trykte kilder

  1. RB s. 560 (1400): «Skæidiof»
  2. DN V 481 (1412).
  3. Jonas Ramus: Noriges Beskrivelse. Kbh. 1715 s. 69.
  4. N. Nicolaysen: Norske Fornlevninger, Kra. 1862-66 s. 47 f.
  5. O. Rygh: Norske Gaardnavne, Akershus s. 262.
  6. Sørum Herred Is. 124 (Roar Hauglid: Kirkebygning og kirkekunst).