Slavekirken på Bergenhus

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Ellen Marie Magerøy, Hans-Emil Lidén

Bakgrunn

I tilknytning til «Bergens Festnings Straffeanstalt» det såkalte «Slaveriet» på Bergenhus, ble det i 1840 innredet et eget kirkerom − Slavekirken − i Håkonshallens kjeller-etasje. Ordningen med slavekirken varte visstnok ved til 1878 da anstalten ble nedlagt.

Kilder

  1. Bergen 1814−1914, utg. Bergens kommune, red. Carl Geelmuyden og Haakon Schetelig, bd. l, Bergen 1914.
  2. D. Thrap, «Bergens Strafanstalter i 1850−60 Aarene.» B. H. F. S. 18, Bergen 1912.