Solumsmoen kapell

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Planen om å reise kapell i nedre del av Sigdal ble tatt opp 1874 og penger samlet inn. Etterhvert samlet man seg om å bygge om et eksisterende bedehus til kirkelig bruk, og 1905 avgav Statens Bygningsinspektør en uttalelse til Kirkedepartementet: «... angaaende ombygning af Solumsmoens bedehus til kapel, efter tegninger af ingeniør H. Horn ...». Innstillingen aksepterer planen med de svakheter det medfører å benytte et foreliggende bygg med et forbygg som inneholder forgang og kjøkken disponert ut fra bedehusets behov. Det foreslås forandringer i det planlagte kortilbygg og i den takrytter som tenkes reist over forbygget. Planen fikk kongelig approbasjon 10. mars 1906, og Solumsmoen kapell ble innviet 3. august samme år.

Kapellet ligger lengst syd i prestegjeldet på en sandbanke ved østbredden av elven Simoa ca. l ,5 mil syd for hovedkirken. Kirkegården ble anlagt 1913; den strekker seg nordover fra kapellet og er omgitt av nettinggjerde.

Bygningen

Bygningen består av et skip som er oppført av lafteverk og som antagelig er et eldre hus som fikk et tilbygg av bindingsverk inntil østgavlen da det ble tatt i bruk som bedehus. Tilbygget er noe bredere enn skipet og inneholder forrom i nord og kjøkken i syd. Da bedehuset ble tatt i bruk som kirke 1906, ble det føyet et kor av bindingsverk inntil skipets vestgavl. Kortilbygget har samme bredde og høyde som skipet og dekkes av sadeltak i forlengelse av skipets sadeltak. Inntil korets vestgavl ble det reist et sakristi med pulttak ut fra korgavlen. Forbygget øst for skipet er bredere enn dette og dekkes av sadeltak som er høyere enn skipets. Her ble det reist en takrytter med steilt sadeltak 1906.

Veggene er utvendig og innvendig kledd med staffpanel, men øvre del av korets vegger er trukket. Skipet har to trekantavdekkede vinduer i hver langvegg, koret ett tilsvarende sydvindu og dør mot nord.

Takstolen har sperrer og saksesperrer, vertikalstøtte i mønet og skråbånd fra veggenes strekkfisk til saksesperren. Dessuten er sperrene bundet sammen med strekkjern som spenner tvers over skipet i rafthøyde.

Av skipets opprinnelige vestvegg står ca. 0,5 m tilbake på begge sider og markerer skillet mellom skip og kor. Gulvet i koret er hevet ett trinn over skipets. Korets himling av staffpanel er kledd under saksesperrene, mens skipets himling er festet til åser og bæres av sperrene.

Forbygget har forrom med dør ut i nord og dør inn til skipet midt i gavlen. Fra forrommet fører trapp opp til galleriet, som nå er lukket mot skipet med en lettvegg. Fra galleriet er oppgang til takrytteren. Forrom, kjøkken og galleri belyses av tre høye trekantavdekkede vinduer i østgavlen.

Interiør

Prekestol og døpefont til venstre i koret. Prekestolen står på pall ført ut på skipets gulv, men har oppgang fra koret.

Farver

Lysegule vegger med brunt brystningsfelt. Gråblå himling i skipet, ren blå himling i koret. Gråmalt gulv. Nye farver 1974: Lysegrå vegger. Over inngangsdøren plate med forgylt innskrift «Min nåde er deg nok». Malt av Hans Vold. Veggen bak alteret ble tapetsert.

Lys og varme

Elektrisk lys og oppvarming (1974).

Inventar

Alter

Snekret med to fyllinger i fronten og en på hver kortside. Farver: lyseblå fyllinger med blå ådring, grått ramverk. Nye farver 1974.

Altertavle

Altertavle, oppført i ett med alteret. Gotiserende med radering av Jesus i Getsemane, sign. Joh. Nordhagen. Treverket malt lyseblått med blå ådring samt grått, staffering i mørkeblått og gull. Nye farver 1974. Samtidig ble innsatt maleri av Korsfestelsen, utført av Lodmar Holm.

Alterring

Alterring, 5-sidet med spiler som er utsveifet og samlet i spissbuer. Farver: gråhvitt med blå staffering. Nye farver 1974. Imitert skinntrekk på knefallet.

Døpefont

Døpefont, 6-sidet, profilert øverst og nederst. Fyllinger med spissbuemotiv. Farver: lyseblå fyllinger med blå ådring, grått ramverk, staffering i blått, gull og brunt Nye farver 1974.

Prekestol

Prekestol, 3 fag med fyllinger i profilert ramverk. Kledningen er ført helt ned til gulvet og har smalfelter og profilering samt profilert sokkellist Farver: lyseblå fyllinger med blå ådring, grått ramverk, staffering i blått, gull og brunt. Nye farver 1974.

Benker

Benker, flyttbare, med åpen rygg, grønnmalte. Nye stablestoler 1974.

Orgel

Harmonium, merket Chicago Cottage Organ, erstattet av orgel, bygget av Norsk orgel- og harmoniumfabrikk. 8 stemmer, bass, koppel og diskant koppel.

Rituelle kar

Kalk, disk, oblateske, vinkanne, dåpsfat, gitt av enkefru Haug. Delene er av plett. Kalk, disk og oblateske er stemplet D. Andersen.

12 særkalker med tilhørende krans forært av gårdbruker Kittil Ingebo Solum 1935. 24 særkalker av sølv forært 1974.

Paramenter

Alterduk, hvit lin med venetiansk søm, kors og kalk i tunger. Ny alterduk 1974.

Messehagel, rød fløyel med gullbånd langs kanten og i kors på ryggen. Messehagel, grønn taft, fra 1974.

Lysstell

Alterstaker, plett. Klassisistisk type med 4-sidet, avsmalnende skaft og 4-sidet fot. Rikt ornert. Stpl. H. C. Henniger. Nye alterstaker, plett, 1974.

Hengelamper og lampetter med mattglass, forsynt med kristne motiver i klart glass

Klokke

Klokke, støpt av O. Olsen & Søn 1906.

Nummertavler

Nummertavler, lav gavl, gjennombrutt av sekspass.

Møbler

3 stoler, antagelig fra 2. halvdel av 1800-årene. Bondearbeider, opprinnelig rødmalte, senere blåmalte.

Kirkegård

Kirkegård anlagt 1913.

Kilder

Utrykte kilder

  1. Kallsbok. Kirkedep. Arkivalia 1905-06.

Trykte kilder

  1. Thormod Skatvedt, Sigdal og Eggedal, Kra. 1914, s. 124- 126.
  2. T. Myhre, Hallingdalens historie, IV, Drammen 1934, s. 383f.
  3. Andreas Mørch, Sigdal og Eggedal, bd. V, Drammen 1965, s. 779.