Sportskapellet på Ble

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Planer om å reise en kirke i turområdene vest for Kongsberg ble tatt opp i 1940-årene, og et betydelig pengeløp ble samlet inn 1943. Byggearbeidene kom først i gang sommeren 1970, etter tegninger utarbeidet av arkitekt Roar Tolnes, og året etter kunne sportskapellet på Ble innvies. Det ligger på toppen av Lifjell på nordsiden av Jondalen ca. 10 km fra kirken.

Bygningen

Bygget har tilnærmet kvadratisk grunnplan. Kirkerommet opptar søndre del, mens nordre del inneholder sakristi, kjøkken og gang. Over birommene er det loft med overnattingsplasser, og over midtre del er det bygget opp et lavt tårn som er avdekket med pulttak. Bygget for øvrig har valmtak med fall fra tårnets sydside. Tak og tårn er tekket med papp. Veggene er oppført av bindingsverk og har beiset tømmermannskledning utvendig. Gangen i byggets nordvestre hjørne har tofløyet dør mot vest, dør til kjøkken i øst og til kirkerommet i syd. Kirkerommet har alter i øst i et karnapp med lysspalte i de korte sideveggene. Sydveggen i kirkerommet har to store vinduer, vestveggen ett. Veggene er kledd med stående, umalt skyggepanel. Midtre del av nordveggen er trukket noe tilbake og har peis og luke til kjøkkenet. Midt på sydveggen og i de to sydvendte hjørner står kraftige stolper. På dem hviler 3 laminerte dragere som går opp mot tårnet og bærer takverket. Mellom dragerne ligger himlingen av umalt skyggepanel. Fra kirkerommets nordvegg går tilsvarende himling skrått opp mot syd til et møne i rommets øst-vest-akse.

Interiør

Kirkesalens korparti er adskilt fra salen ved en alterskranke. Prestens knelepute er plassert utenfor skranken. Til venstre for koret står et piano, til høyre et harmonium og en lesepult. Partiet over peisen har liggende, mørkbeiset treverk og til dette er festet 5 figurer i keramikk, utført av Rolf Hansen og gitt av byggmester Bjarne Kristiansen. Rundt inngangsdøren til forhallen er det en ramme av farvet glass.

Inventar

Alter

Alter, furu, enkel bordform med H-kryss.

Alterrelieff med Kristusfremstilling, utført på sponplate med tykk, modellerende maling. Sign. Johan Strandli -71.

Alterskranke

Alterskranke, beiset treverk. Håndbrett båret av slanke metallspiler. Knefallet stoppet og trukket med mørkegrønt plasttrekk.

Lesepult med skrått bokbrett, lukket front. Oppført på platting. Mørkbeiset.

Stoler

Jærstoler. Nederst i salen stablestoler.

Piano

Piano mrk. «August Førster. Modellsuper».

Orgel

Harmonium, mrk. «D.R. Patent Mannborg. J.W. Cappelen, Oslo». Forært av prost Bugge og frue 1923.

Rituelle kar

Kalk, disk, oblateske og særkalker, sølv. Gitt av fru Karen Buen.

Dåpsfat, tinn, forært av Kongsberg vanførelag 1971. Stpl. «Riddertinn Ø. Ruud. Håndarbeid.»

Paramenter

Alterduk, hvit med bred bord i hardangersøm.

Pultkleder i liturgiske farver, vevet av lin og ull med brodert motiv (hvitt med oppgående sol, rødt med due, grønt med kristogram, alfa og omega, 3 fiolette med henholdsvis drueklase, palmegren og kors samt et sort med tornekrone). Til prestedrakten to stolaer, vendbare, levert av SLABBINCK, Belgia.

Lysstell

Alterstaker, messing, lave med bred skål. Påklistret lapp med trykt tekst: «ARGENIUM GERD SOELBERG ... Oslo).

To lave tinnstaker, gravert: «Gitt avJondalen menighet 1971».

To sølvstaker, gravert: «Gitt av Anna Hedvig og Solveig Narverud. Ble Sportskapell 4-4-1971 ».H. 17 cm.

To lysekroner, pendler, i messing med klare glasskupler.

5 messinglampetter med glasskuppel.

Klokke

Klokke, anskaffet fra O. Olsen Nauen. Støpt 1905. Diam. 57 cm. H. med krone 51 cm.

Blomstervaser

Blomstervaser, to stykker, av grågrønn keramikk.

Diverse

Tekstil. Knyttet veggteppe med lysestakemotiv.