St. Markus kirke

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk
St. Markus kirke
FylkeHordaland fylke
KommuneBergen kommune
ProstiBergen Domprosti
BispedømmeBjørgvin bispedømme
Koordinater60.378987,5.323461
FellesrådBergen kirkelige fellesråd
Kirke-id120102301
Soknekatalognr10060602
BygningsgruppeKirke etter kirkeloven (§ 17)
VernestatusListeført (etter 1850)


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Ellen Marie Magerøy, Hans-Emil Lidén

Bakgrunn

Bydelen Gyldenpris ble innlemmet i Bergen i 1921. Den ble tillagt Årstad menighet, men spørsmålet om å bygge egen kirke for strøket ble reist allerede i 1919. Kirketomt ble da innkjøpt. Tanken om en småkirke med 400 sitteplasser ble fremmet i 1920-årene, men planen ble avvist av Kirkedepartementet i 1929. I 1931 ble det lyst ut en engere konkurranse for bergensarkitekter om en «Langskibskirke med klokketårn» med minst 600 sitteplasser. Det innkom 31 utkast. Vinnere ble arkitektene Sverre Losnedahl og Nicolay Brøndmo. Deres reviderte utkast fra 1934 med et noe kortere skip enn opprinnelig planlagt, ble lagt til grunn for byggingen. Tegningene ble approbert av Kirkedepartementet i 1935, og kirken sto ferdig i 1939. Den ble innviet 12/2, og har 600 sitteplasser.

Kirken ligger i området mellom Michael Krohnsgt. og Lien. Den har lengdeakse sørøst−nordvest, idet den ligger på langs i lien under Damsgårdsfjellet.

Bygningen

Enskipet, teglmurt langkirke med apside i sørøst. Aksialt plassert tårn over nordvestre del av langhuset med noe fremspringende tårnfront. Høy sokkeletasje hvis øvre avslutning markeres av en fremspringende list under langhusets hovedvinduer. Sokkeletasjen er slemmet, mens langhuset forøvrig er pusset. Bygningen er avdekket av et lavt, skifertekket sadeltak. Koppertekket apside murt av upusset tegl med vannrette bånd. Tårnets øvre del (klokke-etasjen) er noe inntrukket og står likeledes upusset over en uttrappet gesimslist. Tårnet er avdekket av en lav, nesten flat, firkantet pyramide kronet av kule og kors. Ved korets sørside er det et sakristiutbygg.

Kirken har tredelt inngangsparti i nordvest i hele tårnfotens bredde. Tre dører skilt av frernskytende, upussede teglpilarer; over dørene teglsteinsfelter med Jesu monogram med greske bokstaver. Dørene fører inn til en avdelt forhall i hele langhusets bredde med innganger også i nord og sør.

Langhuset har fem par store, rektangulære vinduer i langmurene samt et par dekorative felt av samme størrelse og form som vinduene over sideinngangene til forhallen. Over inngangspartiet i nordvestgavlen står en vindusgruppe på tre smale rektangulære vinduer. Apsiden er uten vinduer. Tårnet har vindusgrupper på tre vinduer på tre sider, og klokke-etasjen høye, smale rektangulære lydglugger på alle fire sider. Apsiden åpner seg mot kirkerommet i full bredde. Rundbuet åpning flankert av teglmurte veggpilarer hvis skafter består av teglblokker som vekselvis er satt rett og diagonalt inn i muren. Kirkens tak bæres av en takstol av jern. Taket er underkledd av en flat himling inndelt i kvadratiske felter og med falske loftsbjelker (innkledde kasser) hengt opp i takstol. Det er kjeller under hele bygningen med menighetsrom, kjøkken etc. Hovedetasjen har hellelagt betonggulv som i sørøstre del er hevet, så koret m. apside ligger tre trinn over gulvet i resten av kirken.

Interiør

Døpefont på korets nordside, prekestol ved sørmuren ved skillet kor/skip. Vestgalleri tvers over skipets vestre del med oppgang fra forhallen. Orgel i tårnet bak galleriet, en etasje over gallerinivå.

Farger

Hvitpussede murer med lav, upusset teglbrystning. Grått hellegolv. Lyse himlingsfelter med mørkebrune loftsbjelker. Apsiden har murmaleri sign. Jonas Peson, anno 1939. I midten, over alteret, ung skjeggløs Kristus i mandorla med hevet høyre hånd. Over ham: due i trekant med stråler ned mot ham. Kristus er omgitt av lyttende og tilbedende arbeidskledde mennesker. I bakgrunnen fra venstre byggeplass, bylandskap med fjell bakenfor, sjø med tremastet båt, og landskap med bønder som pløyer og sår. Over: det himmelske Jerusalem i skyer. Midt i bildet vandrer «den store hvite flokk» mot himmelen. Farger: Lyst blått, hvitgrått, rødt og grønt. I apsisbuen innskrift: «Søk først Guds rike». Forhallen har upussede, teglmurte vegger.

Lys og varme

Elektrisk oppvarming i form av rørovner under benker.

Inventar

Alter

Kassealter av finért tre med pålagte dekorasjoner på forsiden. I midten korsformet felt med kristogram, tornekrone og kalk. Stjerner i korshjørnene. På alteret retabel med forhøyet midtparti. På retabelet krusifiks på postament.

Alterring

Alterring av mørkbeiset furu, rund. Gjennombrutt med dekorerte sprosser. Knefall og håndlist er skinntrukket.

Døpefont

Døpefont 8-sidet, av finért tre. Sidene har pålagt dekor som prekestol og alterring. Avvekslende kors i stråleglans og «Guds øye». 8-sidet overdekning av sølv med rund, bolleformet, forsenket kum med uttømmingshull i bunnen. Stpl. 830 S Lo CR. LOHNE (sic). Diam. kum 60 cm. Diam. font 103 cm. Sirkelrundt lokk av sølv. Midt på lokket står en blomsteromvunnet stang med 3 S-formede støtteben. Stangen har båret en due som nå er borte. På lokket innskrift: «Gave fra ’Lyngblomsten’ til St. Markus kirke. Innviet 12. februar 1939» og «Se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende. Matt. 28,20». «La de smaa barn komme til mig, og hindre dem ikke, ti Guds rike hører saadanne til. Luk. 18,16». «Til Faderens, Sønnens og den hellige Aands navn». Stpl. BR. LOHNE 830 S Lo. Diam. 74 cm. H. stang 41 cm.

Prekestol

Prekestol av brunbeiset finér. Firkantet med avfasede hjørner, båret av rund, profilert fot. I hvert fag et felt med pålagte dekorasjoner i form av evangelistsymboler og kristogram i korsformede rammer.

Prekestolhimling

Prekestolhimling, svakt kuplet med flat underside. Kronet av profilert stolpe som ender i kors.

Himlingen bæres av 4 snodde søyler som står på en brystning bak prekestolen. Oppgang med lukket brystning. Dør i prekestolhøyde inn til sakristi.

Lesepult med lukket front av finér, og samme dekor som døpefonten.

Benker

Benker av brunbeiset tre med vanger som skråner utad oppover. Lukkede, finerte rygger. Seteputer trukket med grønt.

Galleri

Betonggalleri uten synlige støtter tvers over skipets vestre del. Teglmurt, lukket brystning, murt i dekorative felt.

Orgel

Orgel bygget av Frobenius 1939. 25 stemmer. Orgelet står inne i tårnet skjult av et rektangulært, tredelt gitter som dekker åpningen mot kirken. Spillepult på galleriet.

Skulptur

Krusifiks. Figuren visstnok av gips. Korset av eik. Levert av «Gg. Lang Sel. Erben, Oberammergau (Bayern)» (etikett på korsets bakside).

Rituelle kar

Alterkalk, sølv, innvendig forgylt. Bolleformet kupa med overdekket tut. Nodus med drevet bladdekor. Rund, høy fot med vinløvbord og kors innskrevet i sirkler. Innskrift: «Til St. Markus kirke fra Lyngblomsten 2-11-1929» (sic). Stpl. 830 S. H. 22 cm. Diam. kupa 13,1 cm.

Disk, sølv. Flatt, forsenket midtparti. På randen samme bord som på kalkens fot Stpl. 830 S. Lo BR. LOHNE. Diam. 19 cm.

80 særkalker, sølv, innvendig forgylt.

Oblateske, sølv. Rund, rettvegget. Svakt buet lokk kronet av korsknapp. På lokket bord av samme type som på kalkens fot. Stpl. 830 S Lo BR. LOHNE. H. 8 cm. Diam. 12 cm.

Vinkanne, sølv. Balusterformet korpus, høyt kuplet, hengslet lokk med nebb som dekker tuten. Vinløvsbord under munningsranden og på lokket Stpl. 830 S Lo BR. LOHNE. H. 30,2 cm. Diam. fot 9,8 cm.

Kalken, disken, oblatesken og vinkannen tilhører samme sett.

Paramenter

Alterduker, 4, derav to med engelsk broderi, én med hardangersøm.

Messehagler. a) Rød fløyel, kantet med gullbånd. På ryggen kors konturert med gullbånd som innrammer broderier. I krysset Jesu monogram i sirkel. Forstykket har stolpe med alfa og omega. Rødt silkefôr. Merket «Breslau, Albert Fengeler, Albrecht Str. 22/24». Maskinsydd, ant fra 1917.

b) Fiolett, mønstret silke, kantet med gullbånd. På ryggen applikert kristogram, alfa og omega i sirkelkors omkranset av vinblad og druer. På forsiden kristogram. Gult fôr. Merket «Den Norske Husflidsforening».

c) Grønn silkedamask. Ryggen har Jesu monogram på rutemønstret bakgrunn, forstykket en kalk. Gult og rødt fôr. Merket «Den Norske Husflidsforening».

d) Kopi av a). Merket «Kopi av en maskinsydd messehagel kjøpt i Breslau, Polen, antakelig i 1917. Denne er håndbrodert av Esther E. Eide 1971 Bergen.»

e) Grønn, tettvevd silke, kantet med gullbånd. Rygg og forstykke har to stolper med rekker av likearmede kors. Høyrødt silkefôr.

f) Hvit mønstret silke. På rygg og forstykke gaffelkors i rødt og gull, på ryggen Jesu monogram i korsmidten. Rødt fôr. Merket «Vanpoulles Ltd. Vestment makers London S.W. l.»

Messeskjorter, 5 stk.

Lysstell

Alterstaker, to store, av forsølvet messing. Vid, profilert krave, snodd skaft som nederst går over i balusterform. 3-sidet fotstykke med 3 ben i form av lærkledde fugleklør som griper omkring kuler. H. 82 cm.

Alterstaker, sølv, for 7 lys. På fotens ene side gravert «Gave fra Lyngblomsten 1975». På den andre siden «St. Markus». Stpl. 830, åpen krone, liggende løve, valknute og U 7. Alterstaker, to stykker av plett med innskrift: «Fra St. Markus mannsforening 1953». Ustpl.

Lyspendler, 5 par i skipet, hver sammensatt av 3 høye sylindriske skjermer med ett lys i hver. Over skjermene sekskantete reflektorer. − Lysekroner, to klokkeskiveformede. − Lampetter, hver for 3 lys. − Lysskive, stor sirkelrund, med kors og stjerne. Henger i taket i forhallen.

Klokker

To klokker støpt av O. Olsen & Søns klokkestøperi, Nauen, Tønsberg. Den største har kristogram og innskriften: «Mesteren er her og kaller paa dig. Johs.evang. 11,28». Diam. 94 cm. H. 85 cm.

Den minste har due med oljeblad og innskriften: «Hør mitt folk, jeg vil tale. Salme 50,7». Diam. 79 cm. H. 71 cm.

Nummertavler

To på hver langmur. Av tre. Rektangulære med buet topp. Delt i felter ved et kors.

Møbler

Brudestoler, to høyryggede stilkopier av barokkstoler, to med lavere rygg og 6 armlenestoler.

Blomstervaser

To vaser, sølv. Høye, slanke med konisk korpus som er noe innsvunget under utbøyet munningsrand. Bred vinløvsbord rundt korpus. Hører med til altersettet (se under Rituelle kar). Gravert innskrift på korpus: «St. Markus kirke fra Lyngblomsten 19.5.29» (sic). Stpl. 830 S. H. 32,5 cm. Diam. fot 9,6 cm.

Vase, sølv. Konisk korpus, utsvunget rand. Flat, rund fot med gravert innskrift: «Erindring og takk fra St. Markus menighet 12.2.39». Stpl. 830 S. Diam. øverst 10 cm.

Blomsterurner, to store med hanker. Gravert på foten: «St. Markus. Gave fra ’Lyngblomsten’ 1977». Stpl. Silver plated copper Cavalier. Made in England.

Vaser, to stykker. Plett. Stpl. 40 G S, stilisert timeglass(?), P.

Diverse

Tekstiler. Gulvløper, rød, mønstret, i midtgangen.

Kilder

  1. Innstillinger 1931−1934 fra Det kirkelige fellesråd vedr. arkitektkonkurranse for kirke til St. Markus menighet.

Bilder