Tønsaker, forsvunnet kirke

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

THYRNIS KIRKIA sto på gården Tønsaker ca. 2 km øst for Vorma og Eidsvoll Sundgård og ca. 3 km øst for hovedkirken. Bygden øst for Vorma ble kalt Durål og omtales undertiden som eget sogn, undertiden som tilhørende hovedsognet. Kirken synes en tid å ha hatt egen prest, men har visstnok også vært betjent av presten i Eidsvoll. Biskop Jens Nilssøn omtaler den som kapell i 1590-årene, og O. Rygh antar at den «Maa være nedlagt ved Reformationen eller ikke længe etter». Andreas Holmsen refererer tradisjonen om at kirken skal «ha stått på en haug nord for de nuværende uthusene på den midtre gården, der den gamle bygdeveien gikk forbi», men antar at den sto på «Negarn der et jorde syd for husene ennu for få år siden ble kalt «Kjerkejordet» og viser rester av tufter». Dette jordstykket går frem mot syd som en flate fra det nordenforliggende platå og begrenses av en liten dal i øst og vest.

Kilder

Utrykte kilder

  1. Anders Bugge: Ms. om stavkirker (mulige stavkirker) (Antikvarisk arkiv).
  2. Muntlige opplysninger ved Jacob Brandt.

Trykte kilder

  1. RB s. 480 (1394): «Turnings kirkiu»; s. 481 (1394: «Turnings kirkia»; s. 599 (1400): «Tyrninghs kirkia».
  2. Povel Huitfeldts stiftsbok s. 107 (1574-77): «Thørning Capels goudtz».
  3. JNV s. 8 (1590-årene): «Torning» kapell.
  4. O. Rygh: Norske Gaardnavne II. Akershus, s. 371, 390, 391.
  5. Andreas Holmsen: Eidsvoll bygds historie I, l, s. 231;II, l, s. 133.