Troens kapell

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Ellen Marie Magerøy, Hans-Emil Lidén

Bakgrunn

Møllendal kirkegård ble tatt i bruk i 1874. Til samme tid sto et kapell ferdig, og i tilknytning til kapellet ble landets første krematorium installert i 1907. Krematoriet ble i 1939 avløst av et nytt krematorium ved Solheim kapell.

Det første kapellet på Møllendal var en tofløyet bygning i sveitserstil. Det ble i 1971 erstattet av to nye kapeller, Håpets og Troens kapell, bygget etter tegning av arkitektene MNAL Aall & Løkeland. De har henholdsvis 50 og 150 sitteplasser.

Bygningen

Troens kapell har rektangulær grunnplan orientert øst−vest. Bygningen har bærende elementer i form av slanke, tresidede betongpilarer som parvis bærer takkonstruksjonens betongdragere. Mellom pilarparene er det utfyllende vegger i form av naturbetongplater.

Langveggene har fire pilarer samt to enkle pilarer ytterst på hver side mot bygningens hjørner som konstruktivt sett er «åpne» og avfaset med trevegger. I tre av hjørnene er utgangsdører anbragt, mens plassen innenfor nordvestre hjørne opptas av en støpt sylinder som omslutter vindeltrappen opp til vestgalleriet. Mellom pilarene som utgjør pilarparene i langveggene er det vindusspalter med glass som skyter trekantet prismeaktig ut forbi ytre veggliv. Gavlveggene har tilsvarende pilarpar samt pilarer ut mot hjørnene. Mellom pilarparet i østveggen skyter et tresidet utbygg («apsis») ut mot øst. På tilsvarende sted i vest er kapellets hovedinngang anbragt. Vest for den er det en forhall, mens døren i nordøstre hjørne fører ut til et venterom for pårørende. Bygningen har flatt tak båret av innvendig synlige betongdragere. Mellom dragerne er taket underkledd med en «svevende» himling av furu.

Interiør

Katafalk og talerstol i øst, orgelgalleri i full bredde i vest.

Farger

Ufarget, stående treverk i veggene som lukker hjørnene. For øvrig grå (natursteinsfargede) veggfelter mellom grå betongdragere. Galleri med grå betongbrystning. Grå betongdragere bærer takkonstruksjonen, mens himlingen er trefarget. Trefargede (lakkerte) benker.

Inventar

Skulptur

Et smijernskors fra det gamle kapell på Møllendal er plassert på veggen bak katafalk og talerstol.

Talerstolen

Talerstolen er tresidet, støpt i betong.

Benker

Benkene er av furu med rette vanger og benkeputer. Veggbenker mellom pilarene.

Orgel

Orgelet har 12 stemmer og er bygget av Eduard Moser og Jacob Pieroth, Vestlandske orgelverksted, Hareid 1970. Byggenr. 52. Det står lengst sør på orgelgalleriet og er skjult av en tresjalusi.

Lysstell

To høye lysestaker av metall på tre ben som oppe og nede omsluttes av ringer. Øvre ring har tre eker som bærer i alt 7 lys. For øvrig faste lyspunkter i tak og vegglampetter som skjermes av et spileverk av furu.

Diverse

Tekstiler. Benkeputene har gulbrunt trekk. Grønt, heldekkende gulvteppe.

Kirkegård

Samlet areal ca. 125 000 m2. Parkmessig behandlet med trær og blomster. I 1971 i alt ca. 26 200 graver, hvorav ca. 20 700 kistegraver og ca. 5 500 urnegraver.

Kilder

  1. Skriftet Møllendals kapell, Bergen 1971.