Tverken sportskapell

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Hans-Emil Lidén

Bakgrunn

Planen om å reise et sportskapell i turområdet nord for Drammen ble tatt opp i 1930-årene. En pengeinnsamling gjorde det mulig å sette byggearbeidene i gang etter planer utarbeidet av byarkitekt Alf Bugge, og 30. januar 1938 kunne kirken innvies.

Bygningen

Kirken ligger ca. 4 km nord for Åssiden kirke i glissen furuskog. Terrenget heller mot syd og veksler mellom myr, svaberg og fjellknauser. Kirkebygningen utgjør et langt rektangel med kor mot øst og hovedinngang i vestgavlen. Foran hovedinngangen er reist et våpenhus, og over skipets østparti sitter en takrytter. Kirkens østre del har kor i midten og et birom på hver side. Korets sidevegger er skrå, slik at koret er smalere i øst. Det har dør til birommene og vindu i østveggen.

Veggene er laftet opp av tømmer i ca. 2 m høyde. De hviler på grunnmur av lokal granitt og bærer et høyt tak. Skipet har sadeltak, men øst for takrytteren er taket knekket, slik at korpartiet har mansardtak, Langveggene i skipet er avstivet med 4 laftede tverrvegger som går ca. 70 cm inn i rommet og deler skipet i 5 like store fag. Over de midtre 3 veggfelter er taket løftet med en ark som gir plass til 3 store, rektangulære vinduer. Taket har sperrer som understøtter to langsgående dragere båret av 4 par stolper fra gulvet. Stolpene har sirkulært tverrsnitt og korresponderer med langveggenes tverrstillede avstivningsvegger. Fra dragerne utgår saksesperrer som avstiver øvre del av sperrene. Under saksesperrene har skipet tønnehvelvet himling i midtpartiet og vannrett himling nærmest dragerne. Gulvet i koret er hevet 3 trinn over skipet. Koret har vannrett himling ca. 3 m over skipets gulv og åpner seg i full bredde og høyde mot skipet. Koråpningens overdekningsbjelke bærer et ca. l m høyt felt med Andreaskors.

De to vestre fag i skipet er blitt avdelt med en skillevegg. Søndre rom i det avdelte parti er innredet til peisestue. Den har dør til skipet i øst og til våpenhuset i vest. Nordre rom tjener til soverom, og det er trapp til annen etasje, som er innredet til sovesal. Søndre del av våpenhuset er avdelt med skillevegg og innredet til kjøkken.

Østre del av langveggene har arkoverdekket dør til forgang, med dør til skipet i vest og til birom på hver side av koret i øst. Over koret er innredet et rom med tønnehvelv og vindu i østgavlen. Rommet er tilgjengelig fra trapp i søndre forrom og har trapp opp til takrytteren. Den er oppført av bindingsverk og har tømmermannskledning. Klokkestuen i øvre del har lydglugger med tremmevegger. Takrytteren har lavt telttak og bærer smijernspir. Kirkens tak er tekket med flis, og tak og vegger er tjærebredd.

Interiør

Prekestol på skipets østvegg, til venstre for koret, med oppgang fra sakristiet. Foran prekestolen et lite orgel.

Farver

Kirkesalen har syrebehandlede vegger. Listverk, dører, vinduskarmer og sprosser i rødbrunt. Søyler med baser og hals med gråblått og gull og røde skaft. Nedfôringen mot korloftet har blå vegg. Andreaskorsene foran veggen har symbol i krysset; alfa, kors, anker, hjerte, to ganger kristogram og omega. Den nye himlingen er gråhvit. Den opprinnelige himlingen, som ligger over den nye, er blå med gråhvite stjerner. Rødbrunt gulv.

Lys og varme

Elektrisk lys, oljebrenner.

Inventar

Alter

Alter, finér, sammenbygget med lavere skap på hver side. I vinduet over alteret er opphengt et krusifiks (bronse?) på trekors.

Kneleskammel, kasseformet, blåmalt med skinntrukket pute.

Alterring

Alterring, flatbuet med sveifede bord og dreiede spiler med flattrykt kule nederst. Farver: bondeblått og rustrødt med gullstaffering. Knefall trukket med falmet, rødt stoff (som alteret).

Prekestol

Prekestol, av finér, rund, festet til veggen. Bunnen svakt inntrukket. Korpus malt i rustrødt, bunnen i bondeblått.

Benker

Benker, enkle, kraftige vanger, sammenkoblet med lavtsittende bord som er låst med splint på utsiden. Ryggbrett av forsterket finér.

Orgel

Orgel mrk. «Eminent 300, Unique». Levert av Ljosland, piano og orgelsenter Drammen— Notodden.

Paramenter

Alterduk, grovt, naturfarvet stoff med brodert kors og kristogrammer.

Lysstell

Alterstaker, tinn, barokktype. Norsk arbeid. Stpl. med fugl mellom B og M. Gravert: «Til sportskapellet 1938». H. 24 cm.

To messingstaker, jugend. H. 46 cm.

7-armet trestake for elektrisk lys.

6 lysekroner i messing og glass («Akershustypen»).

Bøker

Alterbibel, illustrert familiebibel i skinnbind fra 1953. Gitt av Tyri fabrikker, Drammen.

Nummertavle

Nummertavle, hvit med Jesu monogram, alfa og omega i pålagt, sortmalt listverk.

Blomstervaser

Blomstervaser, plett, stpl. Th. Marthinsen, Tønsberg. Gravert innskrift: «Sportskapellet».

Klokker

To klokker støpt av O. Olsen Nauen & Søn. Begge gitt av konsul P. Christensen 1937.

«Land, land, land hør Herrens ord. Jer. 22. 22.» Diam. 78 cm.

«I hellig prydelse kommer din ungdom til dig. Salme 110.3.» Diam. 65,5 cm.

Kilder

Trykt kilde
  1. Henning Alsvik, «Kulturhistorisk tverrsnitt», Drammen bd. 4, s. 556.