Verne klosterkirke, forsvunnet

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Verne kloster ligger i Rygge, et par km vest for kirken. Det ble stiftet av johannittere og nevnes første gang i pavebrev 1198—99 (som fantes på Akershus 1622). (Gustav Storm: To klosterstiftelser fra kong Sverres tid. Hist. tidsskrift 3 R. 2 bd, s. 82).

Bygningene ble brutt ned etter reformasjonen og stenen ant. benyttet til oppførelse av kirken i Fredrikstad (Rigs.reg. 9. juni 1581). Ruinen ikke utgravet.

Jon Martinssønn testamenterte «en Kalch†, indtet forgyldt som vejer halfanden lødig march» til klosteret i året 1400. I 1527 beretter Vincents Lunge om trefninger med kong Christierns kapere («siøtiuffe») som «tilforn haffde røffuet Werne oc andre kircker oc kloster» (D N VIII 558).