Søkeresultater

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) …murpartiet vest for korets sydportal. Innskriften var risset inn på pussen før den var størknet, og tydes av professor Magnus Olsen: «Gud signe den mann
  16 KB (2 454 ord) - 27. okt. 2020 kl. 15:52
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) …t. Ved samme anledning fikk kirken også pannetak. Det kan se ut til at den før den tid hadde spontak. For å utbedre en lekkasje mellom kor og skip ble de
  18 KB (2 861 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:24
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) [[Kategori:Automatisk fredet (før 1650)]]
  18 KB (2 586 ord) - 29. okt. 2020 kl. 10:36
 • …tod bare murene igjen uten tak eller annet beskyttelse, i 1882 ble ruinene fredet, og fire år senere overtok Fortidsminneforeningen ansvaret for ruinene. …tre, kridert og malt. Eldre malingslag under nåværende. Avskallinger både før og etter siste bemaling. Skal angivelig være kjøpt som antikvitet i Købe
  17 KB (2 909 ord) - 6. aug. 2021 kl. 08:14
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650)
  21 KB (3 029 ord) - 29. okt. 2020 kl. 10:49
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) …uren. Vinduene i sørmuren fikk sin form av arkitekt Bjerknes i 1950-årene. Før den tid hadde sør- og nordmuren ett vindu hver. I koret finnes forøvrig t
  24 KB (3 867 ord) - 5. nov. 2020 kl. 11:54
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) …bredere vekselpanel. Veggene hadde utvendig tjærebredd bordkledning alt i 1650-årene. Kledningen ble jevnlig reparert og tjærebredd. Det nåværende hvi
  21 KB (3 168 ord) - 4. nov. 2020 kl. 11:51
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) …g i Kirken» (prostevisitasprot.). På avbildninger og fotografier av kirken før ombyggingen har skipet 3 og koret 2 høye, smale, rektangulære sydvinduer.
  25 KB (3 494 ord) - 29. okt. 2020 kl. 10:31
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ''Vesttårnet'' hadde før brannen og rivningen en tårnhjelm som regnskaper og beskrivelser gir god b
  27 KB (4 072 ord) - 3. nov. 2020 kl. 12:22
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) …gjen på kongelig foranstaltning først i 1620-årene og holdt i gang til ca. 1650.
  28 KB (4 301 ord) - 26. okt. 2020 kl. 12:44
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) Vinduenes antall og form før 1697 fremgår ikke klart. Besikt. 1665 nevner at det «Behøffuisz it Nyt v
  27 KB (4 248 ord) - 26. okt. 2020 kl. 13:19
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) …utrevet for sakristidøren. Vestre vindu i skipets sydmur var ant. utvidet før 1682, for da ble «Hans Hansen Glasmester af Christiania» tilkalt «for at
  29 KB (4 459 ord) - 26. okt. 2020 kl. 13:23
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) …ske hodene i Skjeberg, og det kan tenkes at det har tilhørt Skjeberg kirke før den ble utvidet i gotisk tid (jfr. Langes ms.).
  32 KB (4 975 ord) - 26. okt. 2020 kl. 21:39
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) …Prædiken, Efter Prædiken, Ved Skrifte og Altergang». Nederst til venstre «Før Daaben» og «Eft. Daaben».
  26 KB (4 015 ord) - 3. nov. 2020 kl. 12:21
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) ''Baldakinaltertavle'' fra før 1619, overlatt Trømborg kirke. (s. d.).
  29 KB (4 263 ord) - 4. nov. 2020 kl. 13:19
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) …langs kanten. Skjellformede sølvhekter. Omtalt i 1748, ant. anskaffet like før. Forstk. 98x52 cm. Rygg 113x71 cm. (Kunstindustrimuseet, Oslo.) (Litt: NF…
  27 KB (4 249 ord) - 26. okt. 2020 kl. 13:25
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) …. I skipets vestgavl er det spor etter taket til det tidligere våpenhuset. Før dette var gavlen pusset utvendig.
  37 KB (5 972 ord) - 19. feb. 2021 kl. 12:45
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) …kranken trukket noe tilbake fra koråpningen. Den nordre skillevegg fjernet før 1922.
  30 KB (4 584 ord) - 26. okt. 2020 kl. 21:38
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) Tinnstaker† forært av sgpr. Lauritz Søffrensen og hustru før 1673. 2 messingstaker til vokslys (nevnt invl. 1673); støpt, lyspigg, skå
  28 KB (4 337 ord) - 26. okt. 2020 kl. 21:33
 • | vernestatus = Automatisk fredet (før 1650) …irke. Innviet til døperen Johannes, Sta. Margareta og Sta. Katharina dagen før den hellige jomfru Scolasticas dag (10. febr.). Kjøpt 1723 av oberstløytn
  34 KB (5 178 ord) - 29. okt. 2020 kl. 11:01

Vis (forrige 20 | neste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)